pixelg
SA-Q1 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

SA-Q1

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 1/2019
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-03-31
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2019-05-13
MCI CAPITAL SA
(pełna nazwa emitenta)
MCIFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-844Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Plac Europejski1
(ulica)(numer)
22 540 73 8022 540 73 81
(telefon)(fax)
office@mci.euwww.mci.pl
(e-mail)(www)
899-22-96-521932038308
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Zyski z inwestycji32 41972 5567 54317 365
Zysk z działalności operacyjnej31 46971 7167 32217 164
Zysk przed opodatkowaniem29 25868 5056 80816 395
Zysk netto26 48367 6156 16216 182
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej34718 840814 509
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-987-236
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-2 936-14 934-683-3 574
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-2 5884 893-6021 171
Liczba akcji (w szt.)52 920 07852 886 59652 920 07852 886 596
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)52 920 07852 886 59652 920 07852 886 596
Zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,51,280,120,31
Stan na dzień 31.03.201931.12.201831.03.201931.12.2018
Aktywa razem1 476 8141 445 341343 341336 126
Zobowiązania długoterminowe98 85596 57922 98322 460
Zobowiązania krótkoterminowe86 48183 76720 10619 481
Kapitał własny1 291 4781 264 995300 253294 185
Kapitał podstawowy52 92052 92012 30312 307
Liczba akcji (w szt.)52 920 07852 920 07852 920 07852 920 078
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)24,423,95,675,56
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
2019Q1_MCI_JSF.pdfSkrócone sprawozdanie finansowe MCI Capital S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-13Tomasz CzechowiczPrezes Zarządu
2019-05-13Ewa OgryczakWiceprezes Zarządu
2019-05-13Paweł KapicaCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:MCI CAPITAL SA
Nazwa skrócona jednoskti:MCI
Adres:Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa
Telefon:22 540 73 80
Fax:22 540 73 81
Email:office@mci.eu
www:www.mci.pl
NIP:899-22-96-521
REGON:932038308

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR