pixelg
skarga kasacyjna od wyroku sądu w sprawie JTT Computer SA - 2019-07-31 - MCI CAPITAL SA (MCI)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

skarga kasacyjna od wyroku sądu w sprawie JTT Computer SA - komunikat spółki MCI CAPITAL SA (MCI) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr25/2019

Data sporządzenia: 2019-07-31
Skrócona nazwa emitenta
MCI
Temat
Skarga kasacyjna od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w sprawie JTT Computer S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
MCI Capital S.A. (MCI) wniosła skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 18 września 2018 r. w części oddalającej powództwo MCI, tj. co do kwoty 26.631.829 zł wraz z odsetkami ustawowymi.
W ten sposób MCI przy pomocy swoich doradców prawnych Kancelarii CWW (S. Cetera, M. Węgrzyn Wysocka Kancelaria radców prawnych i Adwokatów), Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy, Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy oraz Kancelarii Dubois i Wspólnicy, która dołączyła do zespołu doradców prawnych na etapie przygotowywania skargi kasacyjnej realizuje uprawnienie do zakwestionowania prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w celu jego uchylenia bądź zmiany przez Sąd Najwyższy i doprowadzenia do rozstrzygnięcia, odpowiadającego faktycznie poniesionej przez Spółkę stracie.
Jednocześnie informujemy, że Skarb Państwa wniósł skargę kasacyjną, od ww. wyroku Sądu Apelacyjnego, w części zasądzającej na rzecz MCI kwotę 2,2 mln zł wraz z odsetkami. Spółka przygotowuje aktualnie, w ramach toczącego się postępowania, stosowną odpowiedź.
Więcej szczegółów dotyczących sprawy zostało zawartych w komunikacie Spółki z dnia 18 września 2018 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-31Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu
2019-07-31Ewa Ogryczak Wiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:MCI CAPITAL SA
Nazwa skrócona jednoskti:MCI
Adres:Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa
Telefon:22 540 73 80
Fax:22 540 73 81
Email:office@mci.eu
www:www.mci.pl
NIP:899-22-96-521
REGON:932038308

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
MCI Capital SA
MCI
2020-08-04 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-07-16 zezwolenie KNF na wykonywanie działalności zarządzającego ASI
2020-07-02 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-07-02 WZ - podjęte uchwały: podział zysku, powołanie RN
2020-06-30 zmiany w RN
2020-06-26 wykonanie umowy sprzedaży akcji Frisco SA
2020-06-19 wykup obligacji serii O
2020-06-16 transakcje na akcjach przez osobę powiązaną

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy