pixelg
sprzedaż przedsiębiorstwa spółki ABC Data SA oraz przedsiębiorstwa spółki ABC Data Marketing sp. z o.o. - 2019-07-01 - MCI CAPITAL SA (MCI)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

sprzedaż przedsiębiorstwa spółki ABC Data SA oraz przedsiębiorstwa spółki ABC Data Marketing sp. z o.o. - komunikat spółki MCI CAPITAL SA (MCI) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr21/2019

Data sporządzenia: 2019-07-01
Skrócona nazwa emitenta
MCI
Temat
Sprzedaż przedsiębiorstwa spółki ABC Data S.A. oraz przedsiębiorstwa spółki ABC Data Marketing sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd MCI Capital S.A. ( Spółka ), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku, oraz raportu bieżącego nr 17/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku, informuje, iż w dniu 1 lipca 2019 roku w wykonaniu postanowień umowy ramowej z dnia 21 grudnia 2018 roku, z późn. zm., ABC Data S.A. ( ABC Data ) zawarła z MCI.PRIVATEVENTURES Fundusz Inwestycyjny Zamknięty działający na rzecz Subfunduszu MCI.EUROVENTURES 1.0., reprezentowanym przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ALSO Holding AG oraz Roseville Investments sp. z o.o. ("BidCo"), umowę sprzedaży przedsiębiorstwa ABC Data na rzecz BidCo ("Umowa Sprzedaży Przedsiębiorstwa 1 ").

Ponadto zarząd Spółki informuje, iż w dniu 1 lipca 2019 roku, spółka zależna ABC Data tj. ABC Data Marketing sp. z o.o. ("ABCD Marketing") zawarła umowę sprzedaży przedsiębiorstwa ABCD Marketing na rzecz BidCo ("Umowa Sprzedaży Przedsiębiorstwa 2").

Zgodnie z Umową Sprzedaży Przedsiębiorstwa 1, ostateczna cena sprzedaży przedsiębiorstwa ABC Data została ustalona na kwotę 147,614,784 zł (słownie: sto czterdzieści siedem milionów sześćset czternaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote).

Zgodnie z Umową Sprzedaży Przedsiębiorstwa 2, ostateczna cena sprzedaży przedsiębiorstwa ABC Data Marketing została ustalona na kwotę 35,000,000 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych).

Zgodnie z Umową Sprzedaży Przedsiębiorstwa 1 oraz Umową Sprzedaży Przedsiębiorstwa 2, przejście tytułu własności przedsiębiorstwa ABC Data i przedsiębiorstwa ABC Data Marketing na BidCo oraz na inne spółki z grupy kapitałowej ALSO Holding AG, nastąpi z mocy prawa w dniu 01 lipca 2019 r. o godz. 23.59.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-01Tomasz Czechowicz
Prezes Zarządu
2019-07-01Ewa Ogryczak Wiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:MCI CAPITAL SA
Nazwa skrócona jednoskti:MCI
Adres:Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa
Telefon:22 540 73 80
Fax:22 540 73 81
Email:office@mci.pl
www:www.mci.pl
NIP:899-22-96-521
REGON:932038308

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
MCI Capital SA
MCI
2020-07-02 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-07-02 WZ - podjęte uchwały: podział zysku, powołanie RN
2020-06-30 zmiany w RN
2020-06-26 wykonanie umowy sprzedaży akcji Frisco SA
2020-06-19 wykup obligacji serii O
2020-06-16 transakcje na akcjach przez osobę powiązaną
2020-06-16 transakcje na akcjach przez podmiot powiązany
2020-06-10 WZ - uzupełnienie dokumentów na walne

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy