sprzedaż przedsiębiorstwa spółki ABC Data SA oraz przedsiębiorstwa spółki ABC Data Marketing sp. z o.o. - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

sprzedaż przedsiębiorstwa spółki ABC Data SA oraz przedsiębiorstwa spółki ABC Data Marketing sp. z o.o.

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr21/2019

Data sporządzenia: 2019-07-01
Skrócona nazwa emitenta
MCI
Temat
Sprzedaż przedsiębiorstwa spółki ABC Data S.A. oraz przedsiębiorstwa spółki ABC Data Marketing sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd MCI Capital S.A. ( Spółka ), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku, oraz raportu bieżącego nr 17/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku, informuje, iż w dniu 1 lipca 2019 roku w wykonaniu postanowień umowy ramowej z dnia 21 grudnia 2018 roku, z późn. zm., ABC Data S.A. ( ABC Data ) zawarła z MCI.PRIVATEVENTURES Fundusz Inwestycyjny Zamknięty działający na rzecz Subfunduszu MCI.EUROVENTURES 1.0., reprezentowanym przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ALSO Holding AG oraz Roseville Investments sp. z o.o. ("BidCo"), umowę sprzedaży przedsiębiorstwa ABC Data na rzecz BidCo ("Umowa Sprzedaży Przedsiębiorstwa 1 ").

Ponadto zarząd Spółki informuje, iż w dniu 1 lipca 2019 roku, spółka zależna ABC Data tj. ABC Data Marketing sp. z o.o. ("ABCD Marketing") zawarła umowę sprzedaży przedsiębiorstwa ABCD Marketing na rzecz BidCo ("Umowa Sprzedaży Przedsiębiorstwa 2").

Zgodnie z Umową Sprzedaży Przedsiębiorstwa 1, ostateczna cena sprzedaży przedsiębiorstwa ABC Data została ustalona na kwotę 147,614,784 zł (słownie: sto czterdzieści siedem milionów sześćset czternaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote).

Zgodnie z Umową Sprzedaży Przedsiębiorstwa 2, ostateczna cena sprzedaży przedsiębiorstwa ABC Data Marketing została ustalona na kwotę 35,000,000 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych).

Zgodnie z Umową Sprzedaży Przedsiębiorstwa 1 oraz Umową Sprzedaży Przedsiębiorstwa 2, przejście tytułu własności przedsiębiorstwa ABC Data i przedsiębiorstwa ABC Data Marketing na BidCo oraz na inne spółki z grupy kapitałowej ALSO Holding AG, nastąpi z mocy prawa w dniu 01 lipca 2019 r. o godz. 23.59.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-01Tomasz Czechowicz
Prezes Zarządu
2019-07-01Ewa Ogryczak Wiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:MCI CAPITAL SA
Nazwa skrócona jednoskti:MCI
Adres:Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa
Telefon:22 540 73 80
Fax:22 540 73 81
Email:office@mci.pl
www:www.mci.pl
NIP:899-22-96-521
REGON:932038308

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Relacje inwestorskie
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d