pixelg
wcześniejszy wykup obligacji serii P - 2020-01-30 - MCI CAPITAL SA (MCI)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

wcześniejszy wykup obligacji serii P - komunikat spółki MCI CAPITAL SA (MCI) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr7/2020

Data sporządzenia: 2020-01-30
Skrócona nazwa emitenta
MCI
Temat
Zawiadomienie obligatariuszy o wcześniejszym wykupie przez emitenta obligacji serii P
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
MCI Capital S.A. zawiadamia Obligatariuszy obligacji serii P o skorzystaniu z wynikającego z punktu 8.4. Warunków Emisji Obligacji serii P uprawnienia do Wcześniejszego Wykupu 37.000 (trzydzieści siedem tysięcy) sztuk obligacji serii P o wartości nominalnej 1.000,00 (tysiąc) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 37.000.000,00 (trzydzieści siedem milionów) złotych, oznaczonych kodem ISIN: PLMCIMG00251, notowanych w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz BondSpot S.A. pod nazwą skróconą MCI0321, wyemitowanych w dniu 2 marca 2018 roku, których ostateczny termin wykupu przypada na dzień 1 marca 2021 roku ( Obligacje ).
Datą Wcześniejszego Wykupu będzie Dzień Płatności Odsetek za czwarty Okres Odsetkowy, który przypada na dzień 1 marca 2020 roku. Wcześniejszy Wykup realizowany będzie za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
W Dniu Wcześniejszego Wykupu Obligacje zostaną wykupione w całości, tj. poprzez zapłatę Kwoty Wcześniejszego Wykupu za każdą Obligację. Wyrażenia pisane wielką literą, a inaczej nie zdefiniowane mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji Obligacji serii P.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-30Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu
2020-01-30Ewa Ogryczak Wiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:MCI CAPITAL SA
Nazwa skrócona jednoskti:MCI
Adres:Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa
Telefon:22 540 73 80
Fax:22 540 73 81
Email:office@mci.pl
www:www.mci.pl
NIP:899-22-96-521
REGON:932038308

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy