pixelg
WZ - korekta podjętych uchwał - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

WZ - korekta podjętych uchwał

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr19/2019
Data sporządzenia:2019-06-28
Skrócona nazwa emitenta
MCI
Temat
Korekta informacja o uchwałach podjętych w czasie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:


Zarząd MCI Capital S.A. (Spółka) informuje, iż w RB 19/2019 w zakresie wyników głosowań nad następującymi uchwałami:
- Uchwała nr 02/ZWZ/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. powzięta w dniu 27 czerwca 2019 roku w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo Skrutacyjnej, - Uchwała nr 03/ZWZ/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. powzięta w dniu 27 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 roku,
błędnie wskazano, iż w stosunku do ww. uchwał oddano 37.987.072 głosów przeciw i 37.987.072 głosów wstrzymujących się , zamiast iż w stosunku do ww. uchwał oddano 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się .

Zarząd Spółki informuje ponad to, iż w zakresie wyników głosowań nad następującymi uchwałami: - Uchwała nr 07/ZWZ/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. powzięta w dniu 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Tomaszowi Czechowiczowi z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku
Błędnie wskazano: Przewodniczący stwierdził, że:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 37.987.108, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,02%,
- łączna liczba ważnych głosów 37.987.072 ,
- w głosowaniu tajnym oddano 37.602.724 głosów za , 5.384 głosy przeciw i 0 głosów wstrzymujące się , wobec czego uchwała została powzięta.
Powinno być: Przewodniczący stwierdził, że:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 37.608.108, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,02%,
- łączna liczba ważnych głosów 37.608.108 ,
- w głosowaniu tajnym oddano 37.602.724 głosów za , 5.384 głosy przeciw i 0 głosów wstrzymujące się , wobec czego uchwała została powzięta.
- Uchwała nr 08/ZWZ/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. powzięta w dniu 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Stupnickiemu z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku
Błędnie wskazano: Przewodniczący stwierdził, że:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,
- łączna liczba ważnych głosów 37.987.072 ,
- w głosowaniu tajnym oddano 37.987.068 głosów za , 4 głosy przeciw i 0 głosów wstrzymujące się , wobec czego uchwała została powzięta.
Powinno być:
Przewodniczący stwierdził, że:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,
- łączna liczba ważnych głosów 37.987.072 ,
- w głosowaniu tajnym oddano 37.981.688 głosów za , 4 głosy przeciw i 5380 głosów wstrzymujące się , wobec czego uchwała została powzięta.
- Uchwała nr 09/ZWZ/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. powzięta w dniu 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Ewie Ogryczak z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku, Błędnie wskazano: Przewodniczący stwierdził, że:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,
- łączna liczba ważnych głosów 37.987.072 ,
- w głosowaniu tajnym oddano 37.918.688 głosów za , 4 głosy przeciw i 5.380 głosów wstrzymujące się , wobec czego uchwała została powzięta.
Powinno być:
Przewodniczący stwierdził, że:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,
- łączna liczba ważnych głosów 37.987.072 ,
- w głosowaniu tajnym oddano 37.981.688 głosów za , 4 głosy przeciw i 5.380 głosów wstrzymujące się , wobec czego uchwała została powzięta.
Uchwała nr 10/ZWZ/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. powzięta w dniu 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Tomaszowi Masiarzowi z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku,
Błędnie wskazano: Przewodniczący stwierdził, że:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,
- łączna liczba ważnych głosów 37.987.072 ,
- w głosowaniu tajnym oddano 37.918.688 głosów za , 4 głosy przeciw i 5.380 głosów wstrzymujące się , wobec czego uchwała została powzięta.
Powinno być:
Przewodniczący stwierdził, że:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,
- łączna liczba ważnych głosów 37.987.072 ,
- w głosowaniu tajnym oddano 37.981.688 głosów za , 0 głosy przeciw i 5.384 głosów wstrzymujące się , wobec czego uchwała została powzięta.
- Uchwała nr 11/ZWZ/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. powzięta w dniu 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pawłowi Kapicy z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku,
Błędnie wskazano: Przewodniczący stwierdził, że:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,
- łączna liczba ważnych głosów 37.987.072 ,
- w głosowaniu tajnym oddano 37.918.688 głosów za , 4 głosy przeciw i 5.380 głosów wstrzymujące się , wobec czego uchwała została powzięta.
Powinno być:
Przewodniczący stwierdził, że:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,
- łączna liczba ważnych głosów 37.987.072 ,
- w głosowaniu tajnym oddano 37.981.688 głosów za , 4 głosy przeciw i 5.380 głosów wstrzymujące się , wobec czego uchwała została powzięta.
- Uchwała nr 12/ZWZ/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. powzięta w dniu 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Jarosławowi Dubińskiemu z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku,
Błędnie wskazano: Przewodniczący stwierdził, że:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,
- łączna liczba ważnych głosów 37.987.072 ,
- w głosowaniu tajnym oddano 37.918.688 głosów za , 4 głosy przeciw i 5.380 głosów wstrzymujące się , wobec czego uchwała została powzięta.
Powinno być:
Przewodniczący stwierdził, że:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,
- łączna liczba ważnych głosów 37.987.072 ,
- w głosowaniu tajnym oddano 37.949.688 głosów za , 37.383 głosy przeciw i 1 głos wstrzymujący się , wobec czego uchwała została powzięta.
- Uchwała nr 13/ZWZ/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. powzięta w dniu 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Piotrowi Czapskiemu z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku,
Błędnie wskazano: Przewodniczący stwierdził, że:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,
- łączna liczba ważnych głosów 37.987.072 ,
- w głosowaniu tajnym oddano 37.918.688 głosów za , 4 głosy przeciw i 5.380 głosów wstrzymujące się , wobec czego uchwała została powzięta.
Powinno być:
Przewodniczący stwierdził, że:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,
- łączna liczba ważnych głosów 37.987.072 ,
- w głosowaniu tajnym oddano 37.981.688 głosów za , 4 głosy przeciw i 5.380 głosów wstrzymujące się , wobec czego uchwała została powzięta.
- Uchwała nr 14/ZWZ/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. powzięta w dniu 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Warzosze z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku,
Błędnie wskazano: Przewodniczący stwierdził, że:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,
- łączna liczba ważnych głosów 37.987.072 ,
- w głosowaniu tajnym oddano 37.918.688 głosów za , 4 głosy przeciw i 5.380 głosów wstrzymujące się , wobec czego uchwała została powzięta.
Powinno być:
Przewodniczący stwierdził, że:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,
- łączna liczba ważnych głosów 37.987.072 ,
- w głosowaniu tajnym oddano 37.981.688 głosów za , 4 głosy przeciw i 5.380 głosów wstrzymujące się , wobec czego uchwała została powzięta.
- Uchwała nr 15/ZWZ/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. powzięta w dniu 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Petrykowskiemu z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku,
Błędnie wskazano: Przewodniczący stwierdził, że:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,
- łączna liczba ważnych głosów 37.987.072 ,
- w głosowaniu tajnym oddano 37.918.688 głosów za , 4 głosy przeciw i 5.380 głosów wstrzymujące się , wobec czego uchwała została powzięta.
Powinno być:
Przewodniczący stwierdził, że:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,
- łączna liczba ważnych głosów 37.987.072 ,
- w głosowaniu tajnym oddano 37.981.688 głosów za , 4 głosy przeciw i 5.380 głosów wstrzymujące się , wobec czego uchwała została powzięta.
- Uchwała nr 16/ZWZ/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. powzięta w dniu 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Grendowiczowi z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku, Błędnie wskazano: Przewodniczący stwierdził, że:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,
- łączna liczba ważnych głosów 37.987.072 ,
- w głosowaniu tajnym oddano 37.918.688 głosów za , 4 głosy przeciw i 5.380 głosów wstrzymujące się , wobec czego uchwała została powzięta.
Powinno być:
Przewodniczący stwierdził, że:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,
- łączna liczba ważnych głosów 37.987.072 ,
- w głosowaniu tajnym oddano 37.981.688 głosów za , 4 głosy przeciw i 5.380 głosów wstrzymujące się , wobec czego uchwała została powzięta.
- Uchwała nr 17/ZWZ/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. powzięta w dniu 27 czerwca 2019 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku
Błędnie wskazano: Przewodniczący stwierdził, że:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,
- łączna liczba ważnych głosów 37.987.072 ,
- w głosowaniu oddano 37.981.668 głosów za , 5.384 głosy przeciw i 0 głosów wstrzymujące się , wobec czego uchwała została powzięta.
Powinno być: Przewodniczący stwierdził, że:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,
- łączna liczba ważnych głosów 37.987.072 ,
- w głosowaniu oddano 37.981.688 głosów za , 5.384 głosy przeciw i 0 głosów wstrzymujące się , wobec czego uchwała została powzięta.
- Uchwała nr 22/ZWZ/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. powzięta w dniu 27 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej
Błędnie wskazano: Przewodniczący stwierdził, że:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,
- łączna liczba ważnych głosów 37.987.072 ,
- w głosowaniu tajnym oddano 37.981.688 głosów za , 3 głosy przeciw i 5.381 głosów wstrzymujących się , wobec czego uchwała została powzięta.
Powinno być: Przewodniczący stwierdził, że:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,
- łączna liczba ważnych głosów 37.987.072 ,
- w głosowaniu tajnym oddano 37.981.691 głosów za , 0 głosy przeciw i 5.381 głosów wstrzymujących się , wobec czego uchwała została powzięta.
Spółka niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 27 czerwca 2019 roku, zawierającą sprostowanie omyłki dotyczącej głosów oddanych przeciw oraz wstrzymujących się w stosunku do ww. uchwał.
Treść podjętych uchwał, włącznie z wynikami głosowania w sprawie każdej z uchwał, zaprezentowana jest w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.


Załączniki
PlikOpis
Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A..pdfTreść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital S.A.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-28Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu
2019-06-28Ewa Ogrycza Wiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:MCI CAPITAL SA
Nazwa skrócona jednoskti:MCI
Adres:Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa
Telefon:22 540 73 80
Fax:22 540 73 81
Email:office@mci.pl
www:www.mci.pl
NIP:899-22-96-521
REGON:932038308

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR