zmiana terminu publikacji SA-P - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

zmiana terminu publikacji SA-P

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr5/2019

Data sporządzenia: 2019-08-20
Skrócona nazwa emitenta
MCI.PRIVATE VENTURES FIZ
Temat
Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o zmianie terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku, na który składają się:
raport półroczny za I półrocze 2019 rok subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. oraz raport półroczny za I półrocze 2019 roku subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0., wyodrębnionych w ramach funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz raport półroczny za I półrocze 2019 roku funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Zgodnie z treścią raportu nr 4/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 roku, publikacja raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku miała nastąpić w dniu 22 sierpnia 2019 roku.

W związku z powyższą zmianą, nowy termin publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku ustala się na dzień 30 sierpnia 2019 roku.


Podstawa prawna:
par. 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-08-20Tomasz CzechowiczPrezes Zarządu


2019-08-20Ewa OgryczakCzłonek Zarządu

Nazwa jednostki:MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Nazwa skrócona jednoskti:MCI.PRIVATE VENTURES FIZ
Adres:PLAC EUROPEJSKI 1, 00-844 WARSZAWA
Telefon:22 540 73 80
Fax:22 540 73 81
Email:office@mci.eu
www:www.mci.pl
NIP:1010002745
REGON:020731024

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Relacje inwestorskie
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d