pixelg
zmiana terminu publikacji SA-P - 2019-08-20 - MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY (MCIPRIVATE-VENTURES-FUNDUSZ-INWESTYCYJNY-ZAMK)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zmiana terminu publikacji SA-P - komunikat spółki MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY (MCIPRIVATE-VENTURES-FUNDUSZ-INWESTYCYJNY-ZAMK) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr5/2019

Data sporządzenia: 2019-08-20
Skrócona nazwa emitenta
MCI.PRIVATE VENTURES FIZ
Temat
Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o zmianie terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku, na który składają się:
raport półroczny za I półrocze 2019 rok subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. oraz raport półroczny za I półrocze 2019 roku subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0., wyodrębnionych w ramach funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz raport półroczny za I półrocze 2019 roku funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Zgodnie z treścią raportu nr 4/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 roku, publikacja raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku miała nastąpić w dniu 22 sierpnia 2019 roku.

W związku z powyższą zmianą, nowy termin publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku ustala się na dzień 30 sierpnia 2019 roku.


Podstawa prawna:
par. 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-08-20Tomasz CzechowiczPrezes Zarządu


2019-08-20Ewa OgryczakCzłonek Zarządu

Nazwa jednostki:MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Nazwa skrócona jednoskti:MCI.PRIVATE VENTURES FIZ
Adres:PLAC EUROPEJSKI 1, 00-844 WARSZAWA
Telefon:22 540 73 80
Fax:22 540 73 81
Email:office@mci.eu
www:www.mci.pl
NIP:1010002745
REGON:020731024

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR