pixelg
SA - QSr1 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

SA - QSr1

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2018
kwartał / rok
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 Ustawy o ofercie)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2018 obejmujący okresod 2018-01-01 do 2018-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF/MSR
w walucie
data przekazania: 2018-11-05
MEDIATEL SA
(pełna nazwa emitenta)
MEDIATELTelekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-486Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Franciszka Nulla2
(ulica)(numer)
22 377 40 0022 377 45 00
(telefon)(fax)
investor@mediatel.plwww.mediatel.pl
(e-mail)(www)
526-03-02-640012512021
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
Przychody ze sprzedaży 5 0736 6291 2141 546
Zysk brutto na sprzedaży-1 975205-47348
Zysk z działalności operacyjnej-2 812-1 010-673-235
EBITDA7982 160191504
Zysk przed opodatkowaniem-4 937-2 666-1 181-622
Zysk netto-3 982-2 380-953-555
Średnioważona ilość akcji (w szt.)130 848 646130 848 646130 848 646130 848 646
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,03-0,02-0,01-0,004
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-876-52-210-12
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 176-5 177-760-1 207
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-844-38-202-9
Przepływy pieniężne netto razem-4 896-5 267-1 172-1 228
31 marca 201831 marca 201731 marca 201831 marca 2017
Aktywa obrotowe21 44723 2685 0965 579
Aktywa trwałe291 788292 22669 33370 063
Aktywa razem313 342315 59974 45575 667
Zobowiązania krótkoterminowe 213 411210 53750 71050 478
Zobowiązania długoterminowe22 12322 5245 2575 400
Zobowiązania razem235 534233 06155 96655 878
Kapitał własny77 80782 53818 48819 789

Do wyceny bilansowej oraz przeliczeń transakcji wyrażonych w walucie EUR za I kwartał 2018 i 2017 przyjęto następujące kursy:
31 marca 2018
31 marca 2017
31 grudnia 2017
Średni kurs w okresie  4,1784
4,2891
4,2447
Kurs na koniec okresu  4,2085
4,2198
4,1709

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Mediatel I kwartał 2018.pdfskonsolidowany raport kwartalny za 1 kwartał 2018 roku
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-11-05Paweł PaluchowskiPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:MEDIATEL SA
Nazwa skrócona jednoskti:MEDIATEL
Adres:Franciszka Nulla 2, 00-486 Warszawa
Telefon:22 377 40 00
Fax:22 377 45 00
Email:investor@mediatel.pl
www:www.mediatel.pl
NIP:526-03-02-640
REGON:012512021

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Mediatel SA
MEDIATEL
2019-02-07 terminarz raportów
2019-01-17 uchylenie postanowienia sądu o umorzeniu postępowania sanacyjnego
2018-11-05 SA - QSr1
2018-11-05 SA - R
2018-11-05 SA - RS
2018-08-21 zażalenie na postanowienie sądu o umorzeniu postępowania sanacyjnego HAWE Telekom sp. z o. o.
2018-08-02 umorzeneie przez sąd postępowania sanacyjnego spółki zależnej
2018-07-19 SA-QSr3

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR