pixelg
decyzje podjęte w toku przeglądu opcji strategicznych - 2019-12-10 - MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA (MEDICALG)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

decyzje podjęte w toku przeglądu opcji strategicznych - komunikat spółki MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA (MEDICALG) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr40/2019

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

MEDICALGORITHMICS S.A.
Temat


Decyzje podjęte w toku przeglądu opcji strategicznych

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:

Zarząd Medicalgorithmics S.A. ( Spółka , Emitent ) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2018 o rozpoczęciu przez Spółkę przeglądu opcji strategicznych informuje, iż w toku przeglądu dostępnych dla Spółki opcji strategicznych Spółka podjęła decyzję o pozyskaniu kapitału w trybie emisji akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ( GPW ).
W ocenie Zarządu, uwzględniającej kierunki rozwoju działalności Spółki, jak również interes akcjonariuszy, zasadnym jest pozyskanie kapitału, który umożliwi kontynuację procesu zmiany modelu biznesowego do modelu in-network przez spółkę zależną Medi-Lynx Cardiac Monitoring LLC ( Medi-Lynx ) oraz umożliwi Spółce prowadzenie prac badawczo rozwojowych nad nowymi produktami i utrzymanie optymalnego poziomu kapitału obrotowego. W Q4 2018 Medi-Lynx zatrudnił nowego Prezesa, którego celem była zmiana modelu biznesowego spółki. W pierwszej połowie 2019 przebudowana została sprzedaż, zoptymalizowano działalność operacyjną, rozpoczęto proces negocjowania i podpisywania kontraktów z ubezpieczycielami prywatnymi ( in-network ). W trakcie roku zawarto umowy pokrywające ok. 63% ubezpieczonych w USA w porównaniu do około 22% pokrycia na początku 2019 r. Na koniec 2019 r. Grupa planuje zwiększyć ten zasięg do ok. 81% pacjentów ubezpieczonych w USA. W efekcie przeprowadzonych działań w ostatnich miesiącach Spółka zaczęła odnotowywać zwiększanie się wolumenów sprzedaży wyrażonych wzrostem liczby rozpoczętych sesji monitoringu oraz wzrostem liczby składanych wniosków w przeliczeniu na dzień roboczy.
Dotychczasowe rezultaty prowadzonych zmian w modelu biznesowym dają podstawy do pozytywnej oceny przeprowadzonych dotąd działań i w opinii Zarządu ich kontynuacja jest w najlepszym interesie akcjonariuszy Spółki. W celu kontynuacji podjętych działań biznesowych Spółka zwoła na dzień 7 stycznia 2020r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z projektami uchwał umożliwiającymi podniesienie kapitału Spółki poprzez emisję do 20% nowych akcji na GPW.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-12-10Maksymilian SztanderaCzłonek Zarządu ds. Finansowych

Nazwa jednostki:MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:MEDICALGORITHMICS S.A.
Adres:Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa
Telefon:+48 (22) 825 12 49
Email:finanse@medicalgorithmics.com
www:www.medicalgorithmics.com
NIP:5213361457
REGON:140186973

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Medicalgorithmics SA
MEDICALG
2020-07-16 WZ - projekty uchwał
2020-07-16 WZ - zwołanie walnego
2020-07-10 wyniki VI.2020
2020-07-06 rekomendacja zarządu odnośnie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019
2020-06-10 wyniki V.2020
2020-05-26 SA - QSr1
2020-05-18 kupno akcji przez Caravan Capital Management LLC
2020-05-11 wyniki IV.2020

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy