pixelg
decyzje podjęte w toku przeglądu opcji strategicznych - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

decyzje podjęte w toku przeglądu opcji strategicznych

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr40/2019

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

MEDICALGORITHMICS S.A.
Temat


Decyzje podjęte w toku przeglądu opcji strategicznych

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:

Zarząd Medicalgorithmics S.A. ( Spółka , Emitent ) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2018 o rozpoczęciu przez Spółkę przeglądu opcji strategicznych informuje, iż w toku przeglądu dostępnych dla Spółki opcji strategicznych Spółka podjęła decyzję o pozyskaniu kapitału w trybie emisji akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ( GPW ).
W ocenie Zarządu, uwzględniającej kierunki rozwoju działalności Spółki, jak również interes akcjonariuszy, zasadnym jest pozyskanie kapitału, który umożliwi kontynuację procesu zmiany modelu biznesowego do modelu in-network przez spółkę zależną Medi-Lynx Cardiac Monitoring LLC ( Medi-Lynx ) oraz umożliwi Spółce prowadzenie prac badawczo rozwojowych nad nowymi produktami i utrzymanie optymalnego poziomu kapitału obrotowego. W Q4 2018 Medi-Lynx zatrudnił nowego Prezesa, którego celem była zmiana modelu biznesowego spółki. W pierwszej połowie 2019 przebudowana została sprzedaż, zoptymalizowano działalność operacyjną, rozpoczęto proces negocjowania i podpisywania kontraktów z ubezpieczycielami prywatnymi ( in-network ). W trakcie roku zawarto umowy pokrywające ok. 63% ubezpieczonych w USA w porównaniu do około 22% pokrycia na początku 2019 r. Na koniec 2019 r. Grupa planuje zwiększyć ten zasięg do ok. 81% pacjentów ubezpieczonych w USA. W efekcie przeprowadzonych działań w ostatnich miesiącach Spółka zaczęła odnotowywać zwiększanie się wolumenów sprzedaży wyrażonych wzrostem liczby rozpoczętych sesji monitoringu oraz wzrostem liczby składanych wniosków w przeliczeniu na dzień roboczy.
Dotychczasowe rezultaty prowadzonych zmian w modelu biznesowym dają podstawy do pozytywnej oceny przeprowadzonych dotąd działań i w opinii Zarządu ich kontynuacja jest w najlepszym interesie akcjonariuszy Spółki. W celu kontynuacji podjętych działań biznesowych Spółka zwoła na dzień 7 stycznia 2020r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z projektami uchwał umożliwiającymi podniesienie kapitału Spółki poprzez emisję do 20% nowych akcji na GPW.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-12-10Maksymilian SztanderaCzłonek Zarządu ds. Finansowych

Nazwa jednostki:MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:MEDICALGORITHMICS S.A.
Adres:Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa
Telefon:+48 (22) 825 12 49
Email:finanse@medicalgorithmics.com
www:www.medicalgorithmics.com
NIP:5213361457
REGON:140186973

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR