pixelg
powołanie członków RN - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

powołanie członków RN

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr30/2019
Data sporządzenia:2019-06-26
Skrócona nazwa emitenta
MEDICALGORITHMICS S.A.
Temat
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Medicalgorithmics S.A. ( Spółka ) informuje, że w dniu 26 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ( Walne Zgromadzenie ) dokonało zmian w składzie Radzie Nadzorczej Spółki.

Walne Zgromadzenie powołało dwóch nowych Członków Rady Nadzorczej aktualnej kadencji: Pana Mariusza Matuszewskiego oraz Pana Marcina Gołębickiego. Powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej było następstwem rozszerzenia składu Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie z pięciu do sześciu osób, a także rezygnacji Pana Grzegorza Grabowicza z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 16/2019 z dnia 29 maja 2019 roku.
Życiorysy nowych Członków Rady Nadzorczej - Pana Mariusza Matuszewskiego oraz Pana Marcina Gołębickiego, zawierające informacje o posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Pan Mariusz Matuszewski złożył oświadczenie, zgodnie z którym:
-nie zachodzą w stosunku do niego przeszkody uniemożliwiające pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w art. 18 KSH;
-nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki w żadnej formie wymienionej w art. 380 § 1 KSH;
-nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS i nie są spełnione przesłanki takiego wpisu;
-spełnia w stosunku do Spółki kryteria niezależności zawarte w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej);
-spełnia w stosunku do Spółki kryteria niezależności zawarte w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości oraz z zakresu branży, w której działa Spółka.
Pan Marcin Gołębicki złożył oświadczenie, zgodnie z którym:
-nie zachodzą w stosunku do niego przeszkody uniemożliwiające pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 18 KSH;
-nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki w żadnej formie wymienionej w art. 380 § 1 KSH;
-nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS;
-nie pełni funkcji i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
-spełnia w stosunku do Spółki kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
-spełnia w stosunku do Spółki kryteria niezależności określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej);
-spełnia w stosunku do Spółki dodatkowe kryteria niezależności określone w zasadzie II.Z.4. zd. 2 i 3 Dobrych Praktyk Notowanych na GPW 2016.

Załączniki
PlikOpis
Życiorys Marcina Gołębickiego.pdfŻyciorys Marcina Gołębickiego
Życiorys Mariusza Matuszewskiego.pdfŻyciorys Mariusza Matuszewskiego
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-26Marek Dziubiński Prezes Zarządu


Nazwa jednostki:MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:MEDICALGORITHMICS S.A.
Adres:Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa
Telefon:+48 (22) 825 12 49
Email:finanse@medicalgorithmics.com
www:www.medicalgorithmics.com
NIP:5213361457
REGON:140186973

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR