pixelg
SA - P - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

SA - P

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO
Raport półroczny P 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
data przekazania: 2019-08-01
MENNICA POLSKA SA
(pełna nazwa emitenta)
MENNICAMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-854Warszawa,
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jana Pawła II23
(ulica)(numer)
022 656 40 00022 620 52 22
(telefon)(fax)
mennica@mennica.com.plwww.mennica.com.pl
(e-mail)(www)
527-00-23-255010635937
(NIP)(REGON)
BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze / 2018półrocze / 2019półrocze / 2018
Przychody netto ze sprzedaży256 169582 27559 741137 345
Zysk na działalności operacyjnej14 48838 0373 3798 972
Zysk przed opodatkowaniem11 35439 7202 6489 369
Zysk netto9 11231 4912 1257 428
Całkowite dochody ogółem9 11231 4912 1257 428
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej32 50150 9717 57912 023
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-22 951-36 818-5 352-8 685
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-51 138-51 138-11 926-12 062
Przepływy pieniężne netto razem-41 588-36 985-9 699-8 724
Aktywa trwałe razem362 175349 38285 17881 252
Aktywa obrotowe razem325 491307 24976 55071 453
Suma aktywów687 666656 631161 728152 705
Zobowiązania długoterminowe razem13 9794 9663 2881 155
Zobowiązania krótkoterminowe razem278 718214 67065 55049 923
Kapitał własny394 969436 99592 890101 627
Kapitał zakładowy51 13851 13812 02711 893
Liczba akcji51 138 09651 138 09651 138 09651 138 096
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR)0,180,620,040,15
Wartość księgowa na jedną akcję w (PLN / EUR)7,728,551,821,99

Wybrane dane finansowe pochodzą ze sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 30 czerwca 2019 roku. Wybrane dane finansowe za okres porównawczy 2018 roku dla pozycji bilansowych są zaprezentowane na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
MPSA_Raport biegłego_30.06.2019.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu SF MPSA_30.06.2019
MPSA_Sprawozdanie_finansowe_30.06.2019.pdfSprawozdanie finansowe MPSA_30.06.2019
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-01Grzegorz ZambrzyckiPrezes Zarządu, Dyrektor Naczelny


Nazwa jednostki:MENNICA POLSKA SA
Nazwa skrócona jednoskti:MENNICA
Adres:Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa,
Telefon:022 656 40 00
Fax:022 620 52 22
Email:mennica@mennica.com.pl
www:www.mennica.com.pl
NIP:527-00-23-255
REGON:010635937

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR