pixelg
SA-QSr1 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

SA-QSr1

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF/MSR
w walucie
data przekazania: 2019-05-15
MENNICA POLSKA SA
(pełna nazwa emitenta)
MENNICAMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-854Warszawa,
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jana Pawła II23
(ulica)(numer)
022 656 40 00022 620 52 22
(telefon)(fax)
mennica@mennica.com.plwww.mennica.com.pl
(e-mail)(www)
527-00-23-255010635937
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31

Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży172 402428 05340 114102 444

Skonsolidowany zysk na sprzedaży brutto14 32325 7583 3336 165

Skonsolidowany zysk na sprzedaży netto4 96115 2011 1543 638

Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej 4 33115 2761 0083 656

Skonsolidowany zysk przed opodatkowaniem -3 43415 628-7993 740

Skonsolidowany zysk netto -4 35410 436-1 0132 498

Zysk netto przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej -4 10410 950-9552 621

Całkowite dochody ogółem-4 35410 436-1 0132 498

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-12 84932 905-2 9907 875

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-27 694-26 966-6 444-6 454

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej167-29139-70

Przepływy pieniężne netto razem-40 3765 648-9 3951 352

Aktywa trwałe razem340 342333 46979 12577 551

Aktywa obrotowe razem585 126480 867136 035111 830

Suma aktywów925 468814 336215 160189 381

Zobowiązania długoterminowe razem10 1912 8182 369655

Zobowiązania krótkoterminowe razem308 812200 69971 79546 674

Kapitał własny606 465610 819140 996142 051

Kapitał własny przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej551 438555 542128 203129 196

Kapitał zakładowy51 13851 13811 88911 893

Liczba akcji w sztukach 51 138 09651 138 09651 138 09651 138 096

Średnioważona liczba akcji w okresie sprawozdawczym51 138 09651 138 09651 138 09651 138 096

Skonsolidowany zysk netto ogółem na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR)-0,090,20-0,020,05

Skonsolidowany zysk netto na działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN / EUR)-0,080,21-0,020,05

Wartość księgowa na jedną akcję w (PLN / EUR)11,8611,942,762,86

Wybrane dane finansowe pochodzą ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporzadzonego na dzień 31 marca 2019 roku. Wybrane dane finansowe za okres porównawczy 2018 roku dla pozycji bilansowych są zaprezentowane na dzień 31 grudnia 2018 roku.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
GKMPSA_Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny_31032019.pdfGKMPSA_Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny_31.03.2019PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-05-15Grzegorz ZambrzyckiPrezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

Nazwa jednostki:MENNICA POLSKA SA
Nazwa skrócona jednoskti:MENNICA
Adres:Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa,
Telefon:022 656 40 00
Fax:022 620 52 22
Email:mennica@mennica.com.pl
www:www.mennica.com.pl
NIP:527-00-23-255
REGON:010635937

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR