pixelg
życiorysy członków RN - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

życiorysy członków RN

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr30/2019
Data sporządzenia:2019-05-22
Skrócona nazwa emitenta
MENNICA
Temat
Uzupełnienie informacji dotyczących Członków Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mennica S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") niniejszym, w uzupełnieniu raportu bieżącego Spółki nr 28/2019 z dnia 15 maja 2019 r., przekazuje do publicznej wiadomości wymagany zakres informacji o Panu Zbigniewie Jakubasie, Pani Agnieszce Pyszczek oraz o Panu Piotrze Sendeckim, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U.2018.757).

Wszyscy wskazani powyżej Członkowie Rady Nadzorczej Spółki złożyli oświadczenia zgodnie z którymi (i) nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych, (ii) nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, (iv) nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członkowie jej organu, ani (v) nie zostali wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zarząd Spółki w załączeniu przesyła życiorysy Pana Zbigniewa Jakubasa, Pani Agnieszki Pyszczek oraz o Pana Piotra Sendeckiego.
Załączniki
PlikOpis
A.Pyszczek_życiorys.pdfŻyciorys Pani Agnieszki Pyszczek
P.Sendecki_życiorys.pdfŻyciorys Pana Piotra Sendeckiego
Z.Jakubas_życiorys.pdfŻyciorys Pana Zbigniewa Jakubasa
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-22Grzegorz ZambrzyckiPrezes Zarządu
2019-05-22Andrzej StefaniukProkurent


Nazwa jednostki:MENNICA POLSKA SA
Nazwa skrócona jednoskti:MENNICA
Adres:Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa,
Telefon:022 656 40 00
Fax:022 620 52 22
Email:mennica@mennica.com.pl
www:www.mennica.com.pl
NIP:527-00-23-255
REGON:010635937

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR