pixelg
akcje w posiadaniu prezesa i członka zarządu - 2020-02-20 - MENNICA SKARBOWA SPÓŁKA AKCYJNA (MENNICASK)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

akcje w posiadaniu prezesa i członka zarządu - komunikat spółki MENNICA SKARBOWA SPÓŁKA AKCYJNA (MENNICASK) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr2/2020

Data sporządzenia: 2020-02-20
Skrócona nazwa emitenta
MENNICA SKARBOWA S.A.
Temat

Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji przez osoby zarządcze
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki Mennica Skarbowa S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 20 lutego 2020 r. otrzymał od Akcjonariusza Pani Agnieszki Olewskiej, pełniącej funkcję Członka Zarządu Spółki, zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz oraz art. 69a ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm. Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem w wyniku zawarcia umowy sprzedaży akcji w dniu 20 lutego 2020 r. akcji z Jarosławem Żołędowskim, Prezesem Zarządu Spółki, bezpośredni udział Pani Agnieszki Olewskiej w kapitale zakładowym spółki Mennica Skarbowa S.A. oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Mennica Skarbowa S.A. uległ zwiększeniu i wynosi 5,84%.

Przed dokonaniem ww. transakcji Pani Agnieszka Olewska nie posiadała bezpośrednio akcji zwykłych na okaziciela spółki Mennica Skarbowa S.A.

Po dokonaniu ww. transakcji Pani Agnieszka Olewska posiada bezpośrednio 60.730 akcji zwykłych na okaziciela spółki Mennica Skarbowa S.A., stanowiących 5,84% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 60.730 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Mennica Skarbowa S.A., co stanowi 5,84% ogólnej liczby głosów spółki Mennica Skarbowa S.A.
Jednocześnie Pani Agnieszka Olewska poinformowała, iż w związku z posiadaniem 50% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Bafago Sp. z o.o. Pani Agnieszka Olewska posiada pośrednio akcje Spółki Mennica Skarbowa S.A. Bafago Sp. z o.o. posiada 522.400 sztuk akcji Spółki Mennica Skarbowa S.A. stanowiących 50,23% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 522.400 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Mennica Skarbowa S.A., co stanowi 50,23% ogólnej liczby głosów spółki Mennica Skarbowa S.A.Ponadto Zarząd spółki Mennica Skarbowa S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 20 lutego 2020 r. otrzymał od Akcjonariusza Pana Jarosława Żołędowskiego, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółki, zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 i ust 2 pkt 1a oraz art. 69a ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Pan Jarosław Żołędowski nabył w dniu 20 lutego 2020r. na rynku NewConnect 729 sztuk akcji Spółki Mennica Skarbowa S.A z siedzibą w Warszawie po cenie średniej 27,13 zł.

Ponadto w wyniku zawarcia umowy sprzedaży akcji w dniu 20 lutego 2020 r. z Panią Agnieszką Olewską, Członkiem Zarządu Spółki, bezpośredni udział Pana Jarosława Żołędowskiego w kapitale zakładowym spółki Mennica Skarbowa S.A. oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Mennica Skarbowa S.A. uległ zmniejszeniu i wynosi 5,84%.

Przed dokonaniem ww. transakcji Pan Jarosław Żołędowski posiadał bezpośrednio 120.731 akcji zwykłych na okaziciela spółki Mennica Skarbowa S.A., stanowiących 11,60% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 120.731 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Mennica Skarbowa S.A., co stanowiło 11,60% ogólnej liczby głosów spółki Mennica Skarbowa S.A.

Po dokonaniu ww. transakcji Pan Jarosław Żołędowski posiada bezpośrednio 60.730 akcji zwykłych na okaziciela spółki Mennica Skarbowa S.A., stanowiących 5,84% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 60.730 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Mennica Skarbowa S.A., co stanowi 5,84% ogólnej liczby głosów spółki Mennica Skarbowa S.A.
Jednocześnie Pan Jarosław Żołędowski poinformował, iż w związku z posiadaniem 50% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Bafago Sp. z o.o. Pan Jarosław Żołędowski posiada pośrednio akcje Spółki Mennica Skarbowa S.A. Bafago Sp. z o.o. posiada 522.400 sztuk akcji Spółki Mennica Skarbowa S.A. stanowiących 50,23% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 522.400 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Mennica Skarbowa S.A., co stanowi 50,23% ogólnej liczby głosów spółki Mennica Skarbowa S.A.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-02-20Jarosław ŻołędowskiPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:MENNICA SKARBOWA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:MENNICA SKARBOWA S.A.
Adres:Jasna 1, 00-013 Warszawa
Telefon:+48 22 100 60 13
Fax:+48 22 188 11 67
Email:biuro@mennicaskarbowa.pl
www:www.mennicaskarbowa.pl
NIP:701-03-07-347
REGON:142951136

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Mennica Skarbowa SA
MENNICASK
2020-03-24 kupno akcji przez osoby zarządzające
2020-03-04 korekta do raportu 1/2020
2020-02-20 akcje w posiadaniu prezesa i członka zarządu
2020-02-20 transakcje osoby zobowiązanej
2020-02-14 SA - Q4
2020-01-09 terminarz raportów
2019-12-20 powołanie członka zarządu
2019-12-17 zawarcie umowy z audytorem

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy