pixelg
formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie
data przekazania: 2019-11-29
MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MERCATOR MEDICAL S.A.Sprzęt i materiały medyczne
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
31-327Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
H. Modrzejewskiej30
(ulica)(numer)
(12) 665 54 00(12) 664 54 15
(telefon)(fax)
ir@mercatormedical.euwww.mercatormedical.eu
(e-mail)(www)
677-10-36-424350967107
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów402 431288 70293 40267 874
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT)4 19613 1689743 096
EBITDA (*)17 02523 0703 9515 424
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej-1 4057 551-3261 775
Średnioważona liczba wyemitowanych akcji w sztukach10 589 10010 589 10010 589 10010 589 100
Rozwodniony zysk na jedną akcję w zł/EUR-0,130,71-0,030,17
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej37 682 -13 2098 746-3 105
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-14 887-42 217-3 455-9 925
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-20 16245 883-4 67910 787
Stan na:30.09.201931.12.201830.09.201931.12.2018
Aktywa razem382 698376 09287 50287 463
Kapitał własny137 509128 04031 44129 777

(*) wynik na działalności operacyjnej skorygowany o amortyzację

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Skonsolidowane skrocone sprawozdanie finansowe_Mercator_Q3_2019.pdfSkrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Jednostkowa skrocona informacja finansowa_Mercator_Q3_2019.pdfSkrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
Raport kwartalny Grupa Mercator Medical_Q3_2019.pdfRaport kwartalny - część opisowa
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-28Wiesław ŻyznowskiPrezes Zarządu
2019-11-28Monika ŻyznowskaCzłonek Zarządu
2019-11-29Witold KruszewskiCzłonek Zarządu
2019-11-29Dariusz KrezymonCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:MERCATOR MEDICAL S.A.
Adres:H. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków
Telefon:(12) 665 54 00
Fax:(12) 664 54 15
Email:ir@mercatormedical.eu
www:www.mercatormedical.eu
NIP:677-10-36-424
REGON:350967107

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Mercator Medical SA
MERCATOR
2020-02-05 sprzedaż akcji przez członka zarządu
2020-01-24 terminarz raportów
2020-01-21 zawarcie znaczącej umowy
2020-01-17 wyniki Q4.2019
2020-01-16 kupno akcji przez prezesa zarządu
2019-12-30 kupno akcji przez prezesa zarządu
2019-12-20 kupno akcji przez prezesa zarządu
2019-12-16 kupno akcji przez prezesa zarządu

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR