Informacja poufna szacunkowe wyniki drugiego kwartału 2017 - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
X
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

INFORMACJA POUFNA SZACUNKOWE WYNIKI DRUGIEGO KWARTAŁU 2017

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr28/2017


Data sporządzenia: 2017-07-14
Skrócona nazwa emitenta
MERCATOR MEDICAL S.A.
Temat
Informacja poufna szacunkowe wyniki drugiego kwartału 2017
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Mercator Medical S.A. ( Emitent ), mając na uwadze niestandardową sytuację w otoczeniu biznesowym oraz w oparciu o wstępną analizę dostępnych wyników finansowych Emitenta i poszczególnych jednostek Grupy Emitenta w drugim kwartale 2017 r. przedstawia szacunkowe wyniki drugiego kwartału 2017 roku.
Zarząd Emitenta wstępnie oczekuje, że przy skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży na poziomie 74,8 mln zł (wzrost o 8% w stosunku do drugiego kwartału 2016 r.) skonsolidowany wynik operacyjny będzie miał wartość około 0,1 mln zł (spadek o 98% w stosunku do drugiego kwartału 2016 r.), skonsolidowany wynik EBITDA wyniesie około 2,2 mln zł (spadek o 65 % w stosunku do drugiego kwartału 2016 r.), natomiast skonsolidowany wynik netto wyniesie około 0,9 mln zł wobec 4,4 mln zł w drugim kwartale 2016 r.
Głównymi powodami obniżenia rentowności działalności są: (1) brak pełnego dostosowaniu rynkowych cen rękawic lateksowych do znaczącego wzrostu cen surowca (kauczuku naturalnego), (2) wysoki kurs USD względem PLN w końcu 2016 r. i na początku 2017 r., (3) relatywnie wyższe (w USD) ceny nabycia rękawic w pierwszym kwartale 2017 r. w porównaniu z pierwszym kwartałem 2016 r. jak również z czwartym kwartałem 2017 r.
Podobnie jak w pierwszym kwartale 2017 r., wyższe ceny surowca przyczyniły się do wzrostu kosztów wytworzenia produktów sprzedawanych przez Grupę Mercator Medical w drugim kwartale 2017 r. W okresie od października 2016 r. do lutego 2017 r. średnie miesięczne ceny hurtowe lateksu na Malaysian Rubber Exchange wzrosły z 4,88 do 7,98 MYR/kg. Spadek cen surowca w drugim kwartale 2017 r. do średniego poziomu 6,14 MYR/kg nie znalazł odbicia w rentowności z powodu opóźnienia pomiędzy datą kontraktacji a zużycia surowca.
Jednocześnie koszt lateksu stanowi w Mercator Medical (Thailand) Ltd. ok. 40-60% wartości produktu gotowego (w zależności od wagi rękawic, bieżącej ceny lateksu oraz stosowanej formuły chemicznej).
Pomimo wzrostu rynkowych cen rękawic w pierwszym kwartale 2017 r. (które następnie w drugim kwartale 2017 r. obniżały się wraz ze spadającą ceną surowca), nie udało się w pierwszym półroczu 2017 r. w pełni przenieść wzrostu kosztów produkcji na odbiorców.
Dodatkowo, w drugim kwartale 2017 r. do sprzedaży w segmencie dystrybucji trafiły rękawice (zarówno wyprodukowane z lateksu naturalnego jak i syntetycznego) nabyte po relatywnie wysokich cenach w poprzednim kwartale - spowodowało to obniżenie marż dystrybucyjnych, mimo że jednocześnie umacniał się już złoty względem dolara amerykańskiego.
Zarząd Emitenta zwraca uwagę, że zważywszy iż:
od szczytu notowań cen lateksu w lutym 2017 r. obserwuje się systematyczny spadek cen lateksu naturalnego do poziomu ok. 5 MYR/kg obecnie,
złoty systematycznie umacnia się do dolara amerykańskiego,
spadają wyrażone w USD ceny nabycia towarów
Emitent spodziewa się poprawy rentowności działalności produkcyjnej oraz dystrybucyjnej w kolejnych okresach. Emitent podjął również szereg działań mających na celu poprawę efektywności operacyjnej segmentu produkcji.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-07-14Monika SitkoWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:MERCATOR MEDICAL S.A.
Adres:H. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków
Telefon:(12) 665 54 00
Fax:(12) 664 54 15
Email:ri@mercatormedical.eu
www:www.mercatormedical.eu
NIP:6671036424
REGON:350967107

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU tradingview Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

LogowanieZapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d