pixelg
SA - QSr1 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

SA - QSr1

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie
data przekazania: 2019-05-17
MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MERCATOR MEDICAL S.A.Sprzęt i materiały medyczne
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
31-327Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
H.Modrzejewskiej30
(ulica)(numer)
(12) 665 54 00(12) 664 54 15
(telefon)(fax)
ri@mercatormedical.euwww.mercatormedical.eu
(e-mail)(www)
677-10-36-424350967107
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartał(y) narastająco / okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartał(y) narastająco / okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Przychody netto ze sprzedaży121 19289 11328 19921 327
Wynik na działalności operacyjnej (EBIT)-2 5454 771-5921 142
EBITDA*1 7707 6374121 828
Wynik brutto-3 7155 705-8641 365
Wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej-3 0994 910-7211 175
Średnio ważona liczba wyemitowanych akcji w sztukach10 589 10010 589 10010 589 10010 589 100
Zysk / strata na jedną akcję-0,290,46-0,070,11
Rzeczowe aktywa trwałe186 011156 64543 24537 221
Zapasy88 86165 21920 65915 497
Należności70 52955 02916 39713 076
Aktywa razem375 394319 35987 27575 884
Kapitał własny133 958126 75631 14430 119
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania241 436192 60356 13145 765
Przepływy pieniężne netto z działalności opercyjnej28 198-4 1506 561-993
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 179-19 061-740-4 562
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-22 03636 160-5 1278 654

(*) Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) skorygowany o amortyzację

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Mercator Medical skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe 2019_Q1.pdfJednostkowa informacja finansowa
Grupa Mercator Medical skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2019_Q1.pdfSkonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe
Grupa Mercator Medical_część opisowa_2019_Q1.pdfRaport kwartalny - część opisowa
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-17Wiesław ŻyznowskiPrezes Zarządu
2019-05-17Leszek MichnowskiWiceprezes Zarządu
2019-05-17Monika ŻyznowskaCzłonek Zarządu
2019-05-17Witold KruszewskiCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:MERCATOR MEDICAL S.A.
Adres:H.Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków
Telefon:(12) 665 54 00
Fax:(12) 664 54 15
Email:ri@mercatormedical.eu
www:www.mercatormedical.eu
NIP:677-10-36-424
REGON:350967107

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Mercator Medical SA
MERCATOR
2020-02-05 sprzedaż akcji przez członka zarządu
2020-01-24 terminarz raportów
2020-01-21 zawarcie znaczącej umowy
2020-01-17 wyniki Q4.2019
2020-01-16 kupno akcji przez prezesa zarządu
2019-12-30 kupno akcji przez prezesa zarządu
2019-12-20 kupno akcji przez prezesa zarządu
2019-12-16 kupno akcji przez prezesa zarządu

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR