Raport miesięczny za luty 2018 r. - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

RAPORT MIESIĘCZNY ZA LUTY 2018 R.

2018-03-12 17:24:58

Nazwa jednostkiMERIT INVEST
Nazwa skrócona jednostkiMEI
Numer w roku:5/2018
Rok bieżący:2018
Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za luty 2018 roku I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A. W kontekście prowadzenia działalności inwestycyjnej znaczenie ma utrzymująca się pozytywna koniunktura na rynku kapitałowym, choć należy odnotować, że są również typowe dla cykli koniunkturalnych okresy korekty spadkowej. Dalszy korzystny rozwój sytuacji na giełdzie może mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki, biorąc pod uwagę zarówno zaangażowanie Spółki na rynku giełdowym, jak i potencjalne zwiększenie debiutów nowych podmiotów, w których Spółka ma udziały lub świadczy usługi doradztwa. Należy to rozpatrywać jednak w dłuższym okresie czasu, biorąc pod uwagę ewentualne korekty w okresach kwartalnych. II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem. W lutym 2018 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty: - 2018-02-12 RB 4/2018 Raport miesięczny za luty 2018 W lutym 2018 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu ESPI raporty: - 2018-02-05 RB 1/2018 Rejestracja spółki zależnej - 2018-02-05 RB 2/2018 Otrzymanie oferty odkupu udziałów PS24 Sp. z o.o. III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem. Emitent realizuje działania inwestycyjne, których celem jest między innymi przebudowa portfela. W tym kontekście należny również rozpatrywać zapowiedzianą sprzedaż udziałów spółki PS24 Sp. z o.o. W lutym br. Emitent otrzymał informacje, że została zarejestrowana spółka zależna pod firmą Merit Business Consulting Sp. z o. o.( MBC ), o zawiązaniu której informował w Raporcie ESPI 34/2017. Emitent posiada w nowym podmiocie 100% udziałów. MBC przejmie wykonywaną dotychczas przez Emitenta działalność doradczą i usługową, co związane jest wystąpieniem przez Emitenta do KNF w sprawie wpisania do rejestru zarządzających ASI. Ta sytuacja oznacza, iż MERIT INVEST SA będzie wykonywała wyłączenie działalność inwestycyjną i nie będzie generowała przychodów z innej działalności. IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu kwietniu 2018 r., które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów. - Raport miesięczny za marzec 2018r.
Imię i nazwiskoStanowisko
Mirosław StępieńPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

Merit Investments ASI SA

MERIT
2019-03-19 SA-R
2019-03-13 raport miesięczny II.2019
2019-02-28 rejestracja zmian statutu, w tym zmiana nazwy
2019-02-13 raport miesięczny I.2019
2019-01-22 WZ - wykaz akcjonariuszy
2019-01-22 WZ - podjęte uchwały: zmiana statutu, w tym zmiana nazwy
2019-01-21 podpisanie dwóch porozumień w sprawie zawarcia umów kupna akcji
2019-01-14 raport miesięczny XII.2018

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d