Raport miesięczny za wrzesień 2017 r. - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

RAPORT MIESIĘCZNY ZA WRZESIEŃ 2017 R.

2017-10-12 12:58:14

Nazwa jednostkiMERIT INVEST
Nazwa skrócona jednostkiMEI
Numer w roku:22/2017
Rok bieżący:2017
Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za wrzesień 2017 roku I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A. W kontekście prowadzenia działalności inwestycyjnej znaczenie ma utrzymująca się pozytywna koniunktura na rynku kapitałowym, choć należy odnotować, że są również typowe dla cykli koniunkturalnych okresy korekty spadkowej. Dalszy korzystny rozwój sytuacji na giełdzie może mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki, biorąc pod uwagę zarówno zaangażowanie Spółki na rynku giełdowym, jak i potencjalne zwiększenie debiutów nowych podmiotów, w których Spółka ma udziały lub świadczy usługi doradztwa. Należy to rozpatrywać jednak w dłuższym okresie czasu, biorąc pod uwagę ewentualne korekty w okresach kwartalnych. II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem. We wrześniu 2017 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty: - 2017-09-07 RB 19/2017 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej - 2017-09-12 RB 20/2017 Raport miesięczny za sierpień 2017r - 2017-09-26 RB 21/2017 Powołanie (kooptacja) członka Rady Nadzorczej We wrześniu 2017 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości następujące raporty za pośrednictwem systemu ESPI. - 2017-09-07 RB 36/2017 Nabycie znaczących aktywów III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem. Emitent realizował działania inwestycyjne. Emitent prowadził badania podmiotów, będących potencjalnymi celami inwestycyjnymi. W dniach 5 i 7 września 2017 roku Emitent zawarł umowy kupna akcji spółki publicznej notowanej na rynku głównym GPW o łącznej wartości 840.000 zł. z odroczonym okresem zapłaty, której ostateczny termin upływa w dniu 12 października 2018 roku. Udział nabytych akcji nie przekracza 5% w kapitale zakładowym i głosach na WZA Spółki. Akcje zostały nabyte w celu ich dalszej odsprzedaży. IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu listopadzie 2017 r., które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów. - Raport miesięczny za październik 2017r. - Raport okresowy za III kwartał 2017
Imię i nazwiskoStanowisko
Mirosław StępieńPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

Merit Invest SA

MERIT
2018-09-14 raport miesięczny VIII.2018
2018-09-14 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2018-09-14 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2018-08-14 Raport okresowy za II kwartał 2018 roku
2018-08-11 raport miesięczny VII.2018
2018-07-13 zbycie znaczących aktywów
2018-07-12 raport miesięczny VI.2018
2018-07-11 zbycie znaczących aktywów

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d