Raport miesięczny za luty 2017 r. korekta raportu 4/2017 - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

RAPORT MIESIĘCZNY ZA LUTY 2017 R. KOREKTA RAPORTU 4/2017

2017-03-20 23:48:52

Nazwa jednostkiMGM SYSTEMS
Nazwa skrócona jednostkiMGM
Numer w roku:6/2017
Rok bieżący:2017
W raporcie 4/2017 przez pomyłkę podano nieprawidłową nazwę miesiąca w kilku miejscach zamiast luty było styczeń . Poniżej Zarząd MGM Systems S.A. przekazuje do publicznej wiadomości poprawiony raport miesięczny za luty 2017 r. 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych. W lutym Spółka koncentrowała się na oferowaniu klientom produktów będących wsparciem przy zarządzaniu salami konferencyjnymi , audyty stron internetowych oraz usługi zawiązane z identyfikacją i zarządzaniem talentami w organizacji. Spółka zależna Teletechnika Sp. z o.o. realizowała zawarte w bieżącym i poprzednich miesiącach kontrakty. Prace dotyczyły m.in. instalacji niskoprądowych i elektrycznych, instalacji CCTV IP, instalacji sieci okablowania strukturalnego oraz instalacji kamer przemysłowych. sp. Spółka wykonywała prace związane z kontraktem z inwestorem indywidualnym na instalacje niskoprądowe w niepublicznej szkole podstawowej oraz remontowanym budynku mieszkalnym. Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki. 2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem. Raporty bieżące i okresowe opublikowane w EBI w lutym 2017 r.: Raport bieżący nr 3/2017 z 14.02.17 - Raport miesięczny za styczeń 2017 r. Raporty bieżące w ESPI nie były publikowane w lutym 2017 r. Raporty spółki są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.mgmsystems.pl, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.infostrefa.com. 3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem. Nie dotyczy. 4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. 21 marca 2017 r. Spółka opublikuje raport roczny za 2016 r. Do 14 kwietnia 2017r. Spółka opublikuje raport miesięczny za marzec 2017 r. Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
Imię i nazwiskoStanowisko
Andrzej Matuła Czlonek Zarządu
Grzegorz Sawicki Czlonek Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

MGM Systems SA

MGMSYS
2018-05-11 SA-Q1
2018-02-14 Raport za IV kwartał 2017 roku
2018-01-05 Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 r
2017-11-13 Raport za III kwartał 2017 roku.
2017-10-24 Raport za II kwartał 2017
2017-08-17 Raport roczny za rok 2016 MGM Systems S.A.
2017-06-08 Rezygnacja Członka Zarządu Emitenta.
2017-05-31 Raport Roczny za rok obrotowy 2016

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d