pixelg
WZ - podjęte uchwały: połączenie z Euro Bank SA, zmiana statutu - 2019-08-27 - BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA (MILLENNIUM)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - podjęte uchwały: połączenie z Euro Bank SA, zmiana statutu - komunikat spółki BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA (MILLENNIUM) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr22/2019
Data sporządzenia:2019-08-27
Skrócona nazwa emitenta
BANK MILLENNIUM S.A.
Temat
Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. w dniu 27 sierpnia 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Banku Millennium S.A. ( Bank ) przesyła w załączeniu treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 27 sierpnia 2019 r. oraz Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2 w sprawie połączenia Banku Millennium S.A. z Euro Bank S.A oraz zmian Statutu Banku Millennium S.A.

Stosowna Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Euro Bank S.A. zatwierdzająca plan połączenia została podjęta także w dniu 27 sierpnia 2019 roku.


PODSTAWA PRAWNA: par. 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).
Załączniki
PlikOpis
Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 27_08_2019.pdfUchwały podjęte przez NWZA Banku Millennium S.A w dniu 27 sierpnia 2019 r.
załącznik nr 1 do uchwały nr 2 NWZ_Plan połączenia.pdfZałącznik nr 1 do Uchwały nr 2 w sprawie połączenia Banku Millennium S.A. z Euro Bank S.APODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-08-27Fernando BichoWiceprezes Zarządu BankuFernando Bicho
Nazwa jednostki:BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:BANK MILLENNIUM S.A.
Adres:Stanisława Żaryna 2A, 02-593 WARSZAWA
Telefon:0 801 331 331
Fax:022 598 10 58
Email:ir@bankmillennium.pl
www:www.millenet.pl
NIP:526-021-29-31
REGON:001379728

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy