pixelg
zezwolenie KNF na połączenie z Euro Bank SA - 2019-09-10 - BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA (MILLENNIUM)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zezwolenie KNF na połączenie z Euro Bank SA - komunikat spółki BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA (MILLENNIUM) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr23/2019

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

BANK MILLENNIUM S.A.
Temat


Udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na połączenie Banku Millennium S.A. z Euro Bank S.A.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:

Zarząd Banku Millennium S.A. ( Bank Millennium ) informuje, że otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego ("Komisja") z dnia 10 września 2019 roku o udzieleniu zezwolenia na połączenie Banku Millennium z Euro Bank S.A. ("Euro Bank", razem "Banki") przez przeniesienie całego majątku Euro Banku na Bank Millennium, o które Banki wystąpiły na podstawie art. 124 ust. 1 Prawa bankowego w konsekwencji uzgodnienia i podpisania w dniu 6 czerwca 2019 r. przez Zarządy Banków planu połączenia (raport bieżący nr 15/2019 z 7 czerwca 2019 r. dotyczący uzgodnienia planu połączenia Banku Millennium oraz Euro Bank).
W dniu 27 sierpnia 2019 r. Walne Zgromadzenia obu Banków wyraziły warunkowe zgody na połączenie Banków poprzez przeniesienie całego majątku Euro Banku w zamian za akcje, które Bank Millennium wyda akcjonariuszom Euro Banku zgodnie z postanowieniami planu połączenia. Uzyskanie ww. zezwolenia Komisji sprawiło, iż spełniony został jeden z dwóch warunków, od których uzależnione pozostawało przeprowadzenie połączenia Banków (drugim z nich jest uzyskanie zezwolenia na zmiany statutu Banku Millennium związane z połączeniem, na podstawie art. 34 ust. 2 Prawa bankowego; o otrzymaniu takiego zezwolenia Bank Millennium niezwłocznie poinformuje w formie raportu bieżącego).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-10Fernando BichoWiceprezes ZarząduFernando Bicho


Nazwa jednostki:BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:BANK MILLENNIUM S.A.
Adres:Stanisława Żaryna 2A, 02-593 WARSZAWA
Telefon:0 801 331 331
Fax:022 598 10 58
Email:ir@bankmillennium.pl
www:www.millenet.pl
NIP:526-021-29-31
REGON:001379728

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy