pixelg
zezwolenie KNF na zmiany w statucie związane z połączeniem z Euro Bank SA - 2019-09-11 - BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA (MILLENNIUM)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zezwolenie KNF na zmiany w statucie związane z połączeniem z Euro Bank SA - komunikat spółki BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA (MILLENNIUM) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr24/2019

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

BANK MILLENNIUM S.A.
Temat


Udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na zmiany w statucie Banku Millennium S.A. związane z połączeniem z Euro Bank S.A.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:

Zarząd Banku Millennium S.A. ( Bank Millennium ) informuje, że otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o udzieleniu zezwolenia na zmiany statutu Banku Millennium związane z połączeniem Banku Millennium z Euro Bank S.A. ("Euro Bank", razem "Banki"). Brzmienie zmienianych postanowień statutu zostało określone uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium z dnia 27 sierpnia 2019 r. "w sprawie połączenia Banku Millennium S.A. z Euro Bank S.A. oraz zmian Statutu Banku Millennium S.A." Treść uchwały została załączona do raportu bieżącego Banku Millennium nr 22/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. ( Uchwała Połączeniowa ). Wskutek uzyskania ww. zezwolenia Komisji spełniony został drugi (i zarazem ostatni) z warunków określonych w Uchwale Połączeniowej, od których uzależnione pozostawało przeprowadzenie połączenia Banków (pierwszym z nich było uzyskanie zezwolenia Komisji na połączenie Banków, na podstawie art. 124 ust. 1 Prawa bankowego, o którego wydaniu Bank Millennium informował w raporcie bieżącym nr 23/2019 z 10 września 2019 r.).
Uzyskanie wskazanych wyżej zezwoleń oznacza, że zakończył się kolejny etap procesu zmierzającego do integracji Euro Banku z Bankiem Millennium.
Prawne połączenie Banków nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru sądowego. Od tego momentu, mimo funkcjonowania pod dwiema markami, połączony bank działający pod firmą Bank Millennium S.A. stanowić będzie jeden podmiot prawny. Następnym krokiem będzie przeprowadzenie fuzji operacyjnej.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-11Wojciech HaaseCzłonek ZarząduWojciech Haase


Nazwa jednostki:BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:BANK MILLENNIUM S.A.
Adres:Stanisława Żaryna 2A, 02-593 WARSZAWA
Telefon:0 801 331 331
Fax:022 598 10 58
Email:ir@bankmillennium.pl
www:www.millenet.pl
NIP:526-021-29-31
REGON:001379728

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy