pixelg
dopuszczenie do obrotu na GPW akcji serii J - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

dopuszczenie do obrotu na GPW akcji serii J

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr39/2019

Data sporządzenia: 2019-07-18
Skrócona nazwa emitenta
MIRBUD S.A.
Temat
Informacja o dopuszczeniu do obrotu giełdowego akcji serii J
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach ( Spółka ) informuje, iż w dniu dzisiejszym Zarząd Spółki powziął informację o wydaniu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( GPW ) Uchwały Nr 723/2018 z 18 lipca 2019 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na głównym rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki ( Akcje ), w której Zarząd GPW:
- dopuścił do obrotu giełdowego na rynku równoległym 2.873.947 (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

- postanowił wprowadzić Akcje z dniem 24 lipca 2019 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 24 lipca 2019 r. asymilacji tych Akcji z akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowymi oznaczonymi kodem PLMRBUD00015.
Uchwała Zarządu GPW weszła w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: §17 ust. 1 pkt 2 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-18Jerzy MirgosPrezes Zarządu
2019-07-18Paweł KorzeniowskiCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:MIRBUD S.A.
Adres:Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice
Telefon:(46) 833 98 28
Fax:(46) 833 97 32
Email:sekretariat@mirbud.pl
www:www.mirbud.pl
NIP:836-17-02-207
REGON:750772302

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR