Nabycie znacznego pakietu akcji - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
X
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

NABYCIE ZNACZNEGO PAKIETU AKCJI

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr2/2017
Data sporządzenia:2017-01-13
Skrócona nazwa emitenta
MOMO S.A.
Temat
Nabycie znacznego pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: Ustawa ), Zarząd Momo S.A. (dalej jako: "Spółka") informuje o otrzymaniu w dniu 12 stycznia 2017 roku zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 Ustawy od Astra Oil sp. z o.o.
W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 Ustawy, Astra Oil sp. z o.o. poinformowała, iż Roca Logistic S.A. dokonała wniesienia aportem 15.937.460 akcji Spółki do Astra Oil sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 169, NIP: 5372195066, REGON: 030817284, na pokrycie 400 (czterystu) nowoutworzonych udziałów w kapitale zakładowym Astra Oil sp. z o.o.

Podwyższenie kapitału Astra Oil sp. z o.o. zostało dokonane na mocy Uchwały nr 2/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników tej spółki z dnia 15 grudnia 2016 r., zaprotokołowanej aktem notarialnym Rep A Nr 5468/2016, sporządzonym przez notariusza Krystiana Famurata z Kancelarii Notarialnej Dorota Kwiatkowska, Krystian Famurat s.c., ul. Lentza 35A, 02-956 Warszawa. Oświadczenie Roca Logistic S.A. o przystąpieniu do Astra Oil sp. z o.o. i objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym zostało zaprotokołowane aktem notarialnym z dnia 15 grudnia 2016 r. Rep A nr 5472/2016 sporządzonym przez notariusza Krystiana Farmurata z Kancelarii Notarialnej Dorota Kwiatkowska, Krystian Famurat s.c., ul. Lentza 35A, 02-956 Warszawa.

Przed wniesieniem aportu Astra Oil sp. z o.o. nie posiadała akcji Spółki.
Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego, Astra Oil sp. z o.o. będzie posiadała 15.937.460 akcji Spółki, reprezentujących 61,29% kapitału zakładowego Spółki oraz 15.937.460 głosów, reprezentujących 61,29% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Aktualnie Astra Oil sp. z o.o. oczekuje na postanowienie sądu rejonowego w przedmiocie zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego.

Astra Oil sp. z o.o. poinformowała, że:
1. nie istnieją podmioty zależne od Astra Oil sp. z o.o. posiadające akcje Spółki,
2. nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy,
3. Astra Oil sp. z o.o. nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy,
4. w ciągu 12 miesięcy Astra Oil sp. z o.o. nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszania lub zwiększania swojego zaangażowania w Spółce.

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
Astra Oil Zawiadomienie o nabyciu 12.01.2017..pdfAstra Oil Spółka z o.o. zawiadomienie o nabyciu.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-01-13Jacek MalecPrezes ZarząduJacek Malec


Nazwa jednostki:MOMO SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:MOMO S.A.
Adres:Wiertnicza 34, 02-952 Warszawa
Telefon:22 3781160
Fax:22 378 10 97
Email:momo@momo.com.pl
www:www.momo.com.pl
NIP:701-02-37-061
REGON:142403995

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

LogowanieZapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d