WZ - zwołanie, projekty uchwał - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
X
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

WZ - ZWOŁANIE, PROJEKTY UCHWAŁ

2017-09-22 09:28:15

Nazwa jednostkiMOMO
Nazwa skrócona jednostkiMOM
Numer w roku:38/2017
Rok bieżący:2017
        Zarząd MOMO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zygmunta Vogla 28, 02-963 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000357798 (dalej, jako  MOMO ), wysokość kapitału zakładowego 5 200 000,00 złotych. Kapitał wniesiony w całości i opłacony, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 KSH i § 7 Statutu Spółki, w związku z sytuacją finansową, operacyjną, brakiem Rady Nadzorczej oraz ostatnimi zmianami w akcjonariacie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Ogólna liczba akcji MOMO na dzień ogłoszenia wynosi 26.000.000 i odpowiada im 26.000.000 głosów. 

I. DATA, GODZINA I MIEJSCE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD
Zarząd MOMO SA zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy tej spółki na dzień 17 października 2017 roku na godzinę 11:00. W Warszawie, w siedzibie Kancelarii Czarnik i Wspólnicy przy Alei Niepodległości 18 VI p w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia i sytuacji finansowej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat akcjonariuszy do kapitału w zamian za przyznanie uprawnień akcjom
8. Inne sprawy.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie o zwołaniu, projekty uchwał oraz pełnomocnictwa znajdują się w załączniku do niniejszego załącznika.

Podstawa prawna: Artykuł 399 par.1 art. 402.1. oraz artykuł 395 par1 KSH w związku z par.7 Statutu MOMO SA.
Plik
NWZA MOMO SA Ogłoszenie_Projekty uchwał_pełnomocnictwo_zawiadomienie 17.10.2017.docx.pdf (632 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Jacek MalecPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU tradingview Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

LogowanieZapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d