zakup akcji przez Eurovilla Investments sp. z o.o. - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
X
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

ZAKUP AKCJI PRZEZ EUROVILLA INVESTMENTS SP. Z O.O.

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr8/2017
Data sporządzenia:2017-05-15
Skrócona nazwa emitenta
MOMO S.A.
Temat
Nabycie znacznego pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: Ustawa ), Zarząd Momo S.A. (dalej jako: "Spółka") informuje o otrzymaniu w dniu 15 maja 2017 roku zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 Ustawy od Eurovilla Investments sp. z o.o. ( Akcjonariusz )
W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 Ustawy, Akcjonariusz poinformowała, o dokonaniu w dniu 17 lutego 2017 roku transakcji nabycia 667.449 akcji Spółki, po cenie 1.30 zł za każdą poszczególną akcję, a w konsekwencji doszło do zmiany stanu posiadania akcji przez Akcjonariusza

Przed dokonaniem transakcji Akcjonariusz nie posiadała akcji Spółki.
Po dokonaniu transakcji Akcjonariusz posiada 4.229.999 akcji Spółki, reprezentujących 16,27% kapitału zakładowego Spółki oraz, reprezentujących 16,27% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusz. poinformował, że:
1. nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki,
2. nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy,
3. nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy,
4. w ciągu 12 miesięcy Akcjonariusz nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszania lub zwiększania swojego zaangażowania w Spółce.

Załączniki
PlikOpis
EuroVilla nabycie.pdfERuroVilla Investments nabycie


Nazwa jednostki:MOMO SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:MOMO S.A.
Adres:Iwonicka 43, 02-952 Warszawa
Telefon:22 3781160
Fax:22 378 10 97
Email:momo@momo.com.pl
www:www.momo.com.pl
NIP:701-02-37-061
REGON:142403995

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU tradingview Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

LogowanieZapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d