Zbycie znacznego pakietu akcji - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
X
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

ZBYCIE ZNACZNEGO PAKIETU AKCJI

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr3/2017
Data sporządzenia:2017-02-10
Skrócona nazwa emitenta
MOMO S.A.
Temat
Zbycie znacznego pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: Ustawa ), Zarząd Momo S.A. (dalej jako: "Spółka") informuje o otrzymaniu w dniu 8 lutego 2017 roku zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 Ustawy (dalej jako: Zawiadomienie ) od Lionex Investments Group Limited (dalej jako: "Akcjonariusz ).
W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 Ustawy, Akcjonariusz poinformował, iż w dniu 8 lutego 2017 roku doszło do transakcji zbycia 3.562.550 akcji Spółki, po cenie ok. 1,12 zł za poszczególną akcję, w związku z tym, doszło do zmiany posiadanych przez Akcjonariusza ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusz w Zawiadomieniu wskazał, iż przed dokonaniem przedmiotowej transakcji posiadał 3.995.646 akcji Spółki, reprezentujących 15,37% kapitału zakładowego Spółki oraz 15,37% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Akcjonariusz w Zawiadomieniu wskazał, iż po dokonaniu przedmiotowej transakcji posiada 433.096 akcji Spółki, reprezentujących 1,67% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 1,67% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusz poinformował, że:
1. nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki,
2. nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy,
3. Akcjonariusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy,
4. w ciągu 12 miesięcy Akcjonariusz nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszania lub zwiększania swojego zaangażowania w Spółce.

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
Lionex zbycie 08.02.2017..pdfLionex zbycie 08.02.2017.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-02-10Jacek MalecPrezes ZarząduJacek Malec


Nazwa jednostki:MOMO SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:MOMO S.A.
Adres:Wiertnicza 34, 02-952 Warszawa
Telefon:22 3781160
Fax:22 378 10 97
Email:momo@momo.com.pl
www:www.momo.com.pl
NIP:701-02-37-061
REGON:142403995

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

LogowanieZapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d