zbycie znacznego pakietu akcji - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
X
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

ZBYCIE ZNACZNEGO PAKIETU AKCJI

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr12/2017
Data sporządzenia:2017-09-07
Skrócona nazwa emitenta
MOMO S.A.
Temat
Zbycie znacznego pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych dalej jako: "Ustawa", Zarząd Momo S.A. dalej jako: "Spółka" informuje o otrzymaniu zawiadomień sporządzonych na podstawie art. 69 Ustawy dalej jako: "Zawiadomienia" od Eurovilla Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Lentza 10, 02-956 Warszawa, posiadającej numer NIP 9512418026, oraz numer KRS 0000628389 Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy dalej jako: "Akcjonariusz".
W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 Ustawy, Akcjonariusz poinformował, iż w dniach 30 i 31 sierpnia oraz 5 września 2017 roku, dokonał transakcji sprzedaży 443.823 szt. akcji Spółki. Jednocześnie do transakcji z dn. 29 września 2017 roku, w związku z błędnie podanymi w poprzednim raporcie danymi, Akcjonariusz przedstawia korektę.
Acjonariusz informuje, iż w dniu 29 września 2017 roku, dokonał transakcji sprzedaży 84.223 szt. akcji Spółki po cenie 0,11 zł, 157.762 szt. akcji po cenie 0,1 zł, 55.299 szt. akcji Spółki po cenie 0,09 zł. za poszczególną akcję.
W dn. 30 sierpnia 2017 roku, dokonał transakcji sprzedaży 43.142 szt. akcji Spółki po cenie 0,09 zł, oraz 107.355 szt. akcji Spółki po cenie 0,08 zł. za poszczególną akcję.
W dn. 31 sierpnia 2017 roku, dokonał transakcji sprzedaży 71.825 szt. akcji Spółki po cenie 0,08 zł, 73.313 szt. akcji Spółki po cenie 0.09 zł, oraz 225 szt. akcji Spółki po cenie 0,1 zł. za poszczególną akcję.
W dn. 05 września 2017 roku, dokonał transakcji sprzedaży 100.962 szt. akcji Spółki po cenie 0,11 zł, oraz 47.001 szt. akcji Spółki po cenie 0.12 zł. za poszczególną akcję. W związku z tym, doszło do zmiany posiadanej przez Akcjonariusza ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusz w Zawiadomieniu wskazał, iż po dokonaniu przedmiotowych transakcji posiada 4.897.449 akcji Spółki, reprezentujących 18,84 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 18,84 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusz poinformował, że:
1. przed transakcją dokonaną w dn. 29 września 2017 roku posiadał 5.638.556 akcji Spółki, co stanowiło 21,67 % kapitału zakładowego spółki, co dawało 5.638.556 głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy,
2. nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki,
3. nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie,
4. nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o ofercie,
5. w ciągu 12 miesięcy Akcjonariusz nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszania lub zwiększania swojego zaangażowania w Spółce.

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
korekta zawiadomienia -sprzedaż 30.08.pdfZawiadomienie 30.08. EuroVilla
korekta zawiadomienia -sprzedaż 29.08.pdfZawiadomienie 29.08. EuroVilla
korekta zawiadomienia-sprzedaz 31.08.pdfZawiadomienie 31.08. EuroVilla
zawiadomienie -sprzedaz 05.09.pdfZawiadomienie 05.09. EuroVilla
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-09-07Jacek MalecPrezes ZarząduJacek Malec


Nazwa jednostki:MOMO SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:MOMO S.A.
Adres:Zygmunta Vogla 28, 02-963 Warszawa
Telefon:22 3781160
Fax:22 378 10 97
Email:momo@momo.com.pl
www:www.momo.com.pl
NIP:701-02-37-061
REGON:142403995

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU tradingview Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

LogowanieZapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d