Zmiany w Radzie Nadzorczej MOMO SA - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
X
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

ZMIANY W RADZIE NADZORCZEJ MOMO SA

2017-06-29 16:58:11

Nazwa jednostkiMOMO
Nazwa skrócona jednostkiMOM
Numer w roku:27/2017
Rok bieżący:2017
        Zarząd MOMO S.A. ( Spółka ,  Emitent ) informuje, iż w dniu 29 czerwca 2017 roku  Walne Zgromadzenie MOMO S.A., odwołało ze składu Rady Nadzorczej:

1. Pana Evgeny Salnikov
2. Pana Evgeny Volkov
3. Pana Pawła Trzebiatowskiego


Następnie, Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej następujące osoby:1. Pan Przemysław Guziejko
2. Pan Bartosz Witkowski
3. Pan Jarosław Gudel

W związku z tym, że wyżej wymienione osoby nie były członkami Rady Nadzorczej, ich życiorysy zostaną opublikowane w następnych raportach Spółki.Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Imię i nazwiskoStanowisko
Jacek MalecPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

LogowanieZapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d