Aktualizacja informacji dot. kontraktu zawartego z firmą Kinetics Technology S.p.A. - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

AKTUALIZACJA INFORMACJI DOT. KONTRAKTU ZAWARTEGO Z FIRMĄ KINETICS TECHNOLOGY S.P.A.

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr37/2017

Data sporządzenia: 2017-09-13
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALZAB
Temat
Aktualizacja informacji dot. kontraktu zawartego z firmą Kinetics Technology S.p.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 13 września 2017 r. został obustronnie podpisany aneks do umowy z firmą Kinetics Technology S.p.A. ( Zamawiający ) na dostawę i montaż zbiorników w ramach projektu EFRA (Efektywna Rafinacja) tj. inwestycji realizowanej przez Grupę LOTOS S.A. w instalację opóźnionego koksowania wraz z instalacjami towarzyszącymi, o podpisaniu której Emitent informował w raporcie nr 42/2016.
Na podstawie aneksu zwiększona została wartość wykonywanych przez Emitenta prac o 6,5 mln zł netto, tj. do kwoty 23,2 mln zł netto. Ponadto zmieniony został termin zakończenia prac z dotychczasowego przypadającego na 30 czerwca 2017 roku na nowy przypadający 30 sierpnia 2017 roku, przy czym ze względu na trwający jeszcze końcowy etap realizacji prac strony prowadzą dalsze rozmowy dotyczące wprowadzenia dodatkowego okresu na ich zakończenie.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-09-13Dariusz Pietyszuk Wiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:MOSTOSTAL ZABRZE SA
Nazwa skrócona jednoskti:MOSTALZAB
Adres:Wolności 191, 41-800 Zabrze
Telefon:(0-32) 37 34 230, 37 34 231
Fax:(0-32) 271 50 47
Email:post@mz.pl
www:mostostal.zabrze.pl
NIP:648-000-18-23
REGON:271590750

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d