Szacunkowe wybrane dane finansowe za trzy kwartały 2017 r. - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

SZACUNKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE ZA TRZY KWARTAŁY 2017 R.

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr42/2017

Data sporządzenia: 2017-11-14
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALZAB
Temat
Szacunkowe wybrane dane finansowe za trzy kwartały 2017 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W związku z zakończeniem procesu podsumowywania danych finansowych realizowanego na potrzeby opracowania sprawozdań finansowych, Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. ("Emitent", Spółka ) przekazuje do wiadomości publicznej wstępne wyniki finansowe za III kwartał 2017 roku oraz trzy kwartały 2017 roku.

Podstawowe wstępne skonsolidowane dane finansowe kształtują się następująco:
Dane za III kwartał 2017 r.: - skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 185,4 mln zł, - wynik z działalności operacyjnej: 3,7 mln zł, - wynik brutto: 2,0 mln zł, - wynik netto: 2,6 mln zł.
Dane za trzy kwartały 2017 r.: - skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 523,3 mln zł,
- wynik z działalności operacyjnej: 10,9 mln zł,
- wynik brutto: 3,5 mln zł,
- wynik netto: 4,1 mln zł.

Podstawowe wstępne jednostkowe dane finansowe kształtują się następująco:
Dane za III kwartał 2017 r.: - przychody ze sprzedaży: 105,4 mln zł,
- wynik z działalności operacyjnej: /-/ 2,3 mln zł, - wynik brutto: /-/ 3,3 mln zł,
- wynik netto: /-/ 2,5 mln zł.
Dane za trzy kwartały 2017 r.: - przychody ze sprzedaży: 279,5 mln zł,
- wynik z działalności operacyjnej: 0,9 mln zł,
- wynik brutto: 3,3 mln zł,
- wynik netto: 4,3 mln zł.

Powyższe wstępne wyniki finansowe uwzględniają:

- kolejną aktualizację budżetu kontraktu, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 13/2017 oraz 34/2017, dokonaną w związku z zakończeniem okresowej rewizji długoterminowych umów budowlanych w zakresie szacowanych przychodów i kosztów. Efektem aktualizacji budżetu jest obniżenie wyniku na realizowanym kontrakcie, co przełoży się na obniżenie jednostkowego i skonsolidowanego wyniku finansowego brutto za III kwartał 2017 r. o kwotę 3,3 mln zł. Podjęta decyzja o dokonaniu kolejnej aktualizacji budżetu przedmiotowego kontraktu wynika z dodatkowych koszów poniesionych w związku z przedłużającą się realizacją kontraktu,
- przychody z tytułu zmiany wartości dwóch nieruchomości inwestycyjnych zlokalizowanych w Zabrzu oraz jednej położonej w Katowicach w łącznej wysokości 5,6 mln zł. Aktualizacja wartości przedmiotowych nieruchomości została dokonana w konsekwencji zawartej umowy sprzedaży nieruchomości zlokalizowanych w Zabrzu oraz w związku z realizacją kolejnego etapu w procesie zbycia nieruchomości zlokalizowanej w Katowicach, będącej przedmiotem zawartej umowy przedwstępnej. Transakcje sprzedaży nieruchomości są zgodne z przyjętymi w okresach wcześniejszych działaniami zmierzającymi do optymalizacji majątku Grupy Kapitałowej Emitenta.

Spółka zastrzega, że powyższe wstępne wyniki finansowe mają charakter szacunkowy, w związku z czym przedstawione kwoty mogą ulec zmianie oraz różnić się od wartości, które zostaną opublikowane w raporcie okresowym za III kwartał 2017 rok. Publikacja przedmiotowego raportu nastąpi w dniu 17 listopada 2017 r.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-11-14Dariusz Pietyszuk Prezes Zarządu


Nazwa jednostki:MOSTOSTAL ZABRZE SA
Nazwa skrócona jednoskti:MOSTALZAB
Adres:Wolności 191, 41-800 Zabrze
Telefon:(0-32) 37 34 230, 37 34 231
Fax:(0-32) 271 50 47
Email:post@mz.pl
www:mostostal.zabrze.pl
NIP:648-000-18-23
REGON:271590750

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d