pixelg
oferta spółki jako najkorzystniejsza w przetargu - 2019-12-14 - MPAY (MPAY)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

oferta spółki jako najkorzystniejsza w przetargu - komunikat spółki MPAY (MPAY) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiMPAY
Nazwa skrócona jednostkiMPY
Numer w roku:17/2019
Rok bieżący:2019
Zarząd spółki pod firmą mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka ) informuje, że w dniu 13 grudnia 2019 roku otrzymał informację od Infrastruktury Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, dotyczącą świadczenia usługi polegającej na pobieraniu opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w Krakowie z wykorzystaniem telefonu komórkowego w okresie od dnia 2 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. Z informacji wynika, że cena oferty Spółki okazała się najniższa. Zamawiający określił maksymalną wysokość prowizji za świadczenie w/w usługi. Zamawiającemu łącznie zostały przesłane oferty wykonawców: mPay S.A, Pango Polska Sp. z o.o., Electronic Parking Poland Sp. z o.o., Mobile Traffic DATA Sp. z o.o. oraz SkyCash Poland S.A. Wysokość cena ofertowej jednego z nich tj. Mobile Traffic DATA Sp. z o.o. (operator aplikacji Mobilet) przekracza maksymalny określony przez Zamawiającego poziom. Natomiast oferta złożona przez SkyCash Poland S.A. (operator aplikacji SkyCash) została złożona po terminie. W ocenie Zarządu, dalsza możliwość świadczenia usługi pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w Krakowie z wykorzystaniem telefonu komórkowego jest ważnym czynnikiem mającym pozytywny wpływ na rozwój Spółki. Zarząd Spółki Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR
Imię i nazwiskoStanowisko
Krzysztof HejdukPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
mPay SA
MPAY
2020-07-09 sytuacja sprzedażowa w okresie IV-VI.2020 w kontekście epidemii koronawirusa
2020-06-29 SA - Q1
2020-05-18 zmiana terminu publikacji SA-Q1
2020-03-20 SA - R
2020-03-18 korekta RB nr 7/2020
2020-03-18 korekta RB nr 7/2020
2020-03-17 WZ - podjęte uchwały: zmiany w RN
2020-03-17 WZ - podjęte uchwały: zmiany w RN

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy