pixelg
oferta spółki jako najkorzystniejsza w przetargu - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

oferta spółki jako najkorzystniejsza w przetargu

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiMPAY
Nazwa skrócona jednostkiMPY
Numer w roku:17/2019
Rok bieżący:2019
Zarząd spółki pod firmą mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka ) informuje, że w dniu 13 grudnia 2019 roku otrzymał informację od Infrastruktury Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, dotyczącą świadczenia usługi polegającej na pobieraniu opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w Krakowie z wykorzystaniem telefonu komórkowego w okresie od dnia 2 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. Z informacji wynika, że cena oferty Spółki okazała się najniższa. Zamawiający określił maksymalną wysokość prowizji za świadczenie w/w usługi. Zamawiającemu łącznie zostały przesłane oferty wykonawców: mPay S.A, Pango Polska Sp. z o.o., Electronic Parking Poland Sp. z o.o., Mobile Traffic DATA Sp. z o.o. oraz SkyCash Poland S.A. Wysokość cena ofertowej jednego z nich tj. Mobile Traffic DATA Sp. z o.o. (operator aplikacji Mobilet) przekracza maksymalny określony przez Zamawiającego poziom. Natomiast oferta złożona przez SkyCash Poland S.A. (operator aplikacji SkyCash) została złożona po terminie. W ocenie Zarządu, dalsza możliwość świadczenia usługi pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w Krakowie z wykorzystaniem telefonu komórkowego jest ważnym czynnikiem mającym pozytywny wpływ na rozwój Spółki. Zarząd Spółki Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR
Imię i nazwiskoStanowisko
Krzysztof HejdukPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
mPay SA
MPAY
2020-01-22 wyniki za 2019
2020-01-21 wyniki za 2019
2020-01-03 sprzedaż akcji przez grupę Lew
2019-12-30 podpisanie umowy z audytorem
2019-12-30 wybór audytora
2019-12-14 oferta spółki jako najkorzystniejsza w przetargu
2019-11-14 Raport kwartalny mPay S.A. za III kwartał 2019
2019-08-14 SA - Q2

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR