pixelg
podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej - 2019-10-25 - MPL VERBUM SPÓŁKA AKCYJNA (MPLVERBUM)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej - komunikat spółki MPL VERBUM SPÓŁKA AKCYJNA (MPLVERBUM) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr3/2019

Data sporządzenia: 2019-10-25
Skrócona nazwa emitenta
MPL VERBUM S.A.
Temat
Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd MPL VERBUM S.A. informuje, że dnia 25 października 2019 roku powziął informację o podjęciu przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ENforce Medical Technologies Sp. z o.o. spółki zależnej Emitenta , uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zależnej ENforce Medical Technologies Sp. z o.o. z kwoty 5.000,00 PLN do 380.000,00 PLN, w której Spółka MPL VERBUM S.A. posiada 80% udziałów w kapitale zakładowym i w głosach na zagromadzeniu wspólników. Podwyższenie kapitału nastąpiło poprzez konwersję pożyczki udzielonej Spółce ENforce Medical Technologies Sp. z o.o. na kapitał zakładowy poprzez objęcie 6000 nowych udziałow po 50,00 PLN każdy.

Spółka ENforce Medical Technologies Sp. z o.o. jest firmą badawczą, która specjalizuje się w dostarczaniu
nowych technologii w dziedzinie inżynierii biomedycznej. Firma dysponuje interdyscyplinarnym zespołem
specjalizującym się w konstruowaniu, automatyce, biomechanice i telemedycynie, a także w technologiach
szybkiego prototypowania. Połączenie tych dziedzin jest gwarancją powodzenia w nowoczesnych projektach w
branży medycznej. Spółka nawiązała współpracę z Politechniką Poznańską oraz Uniwersytetem
Medycznym w Poznaniu. W jej ramach Spółka przygotuje ofertę usług z zakresu badań i rozwoju w obszarze
szeroko pojętej inżynierii biomedycznej.

Spółka ENforce Medical Technologies podpisała dnia 30 listopada 2018 roku z Urzędem Województwa Wielkopolskiego, umowę o dofinansowanie projektu pt. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa ENforce Medical Technologies Sp. z o.o. poprzez inwestycję w infrastrukturę badawczo rozwojową oraz przeprowadzenie prac badawczych celem opracowania prototypu bionicznej protezy stopy w ramach Osi Priorytetowej 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Działania 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. Całkowita wartość projektu wynosi: 1 624 357,40 PLN, a kwota dofinansowania wyniesie: 1 196 486,40 PLN. Po realizacji projektu objętego dofinansowaniem ENforce Medical Technologies Sp. z o.o. dysponowała będzie gotowym do wdrożenia projektem pierwszej w Polsce bionicznej protezy stopy. Jej techniczne i funkcjonalne parametry pozwolą na konkurowanie z najnowocześniejszymi konstrukcjami światowych producentów, przy jednoczesnym utrzymaniu ceny na poziomie cen produktów konkurencyjnych, oferujących zaledwie podstawowe parametry. Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku medycznego na nowoczesne produkty/technologie, mogące sprostać potrzebom dużej ilości użytkowników (rocznie w Polsce to prawie 13 000 osób po amputacjach kończyn dolnych) i barierom w ich funkcjonowaniu w obszarze prywatnym i zawodowym. Wspólnicy Spółki ENforce Medical Technologies Sp. z o.o. planują, że w perspektywie lat 2020 - 2021 Spółka przeprowadzi komercjalizację, zarówno opracowanej protezy, jak i wypracowanych w trakcie jej tworzenia innowacyjnych technologii.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-25Marcin KatańskiPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:MPL VERBUM SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:MPL VERBUM S.A.
Adres:Szelągowska 45A, 61-626 Poznań

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
MPL Verbum SA
MPLVERBUM
2019-12-13 SA-Q2
2019-10-31 wypłata dywidendy 0,07 zł/akcja
2019-10-31 WZ - wykaz akcjonariuszy
2019-10-31 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 0,07 zł/akcja
2019-10-31 wypłata dywidendy 0,07 zł/akcja
2019-10-31 WZ - wykaz akcjonariuszy
2019-10-31 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 0,07 zł/akcja
2019-10-25 podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR