pixelg
wypłata dywidendy 0,75 zł/akcja - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

wypłata dywidendy 0,75 zł/akcja

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr17/2019

Data sporządzenia: 2019-06-05
Skrócona nazwa emitenta
NEWAG S.A.
Temat
Podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie w sprawie wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd NEWAG S.A. ("Emitent, Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ") podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za 2018 rok, w której przewidziano wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy na następujących zasadach:
1. na wypłatę dywidendy za rok 2018 przeznaczono kwotę 33 750 000,75 zł, co stanowi 0,75 zł na jedną akcję,
2. w dywidendzie uczestniczyć będą wszystkie akcje Spółki (45.000.001 akcji),
3. do otrzymania dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu 2 sierpnia 2019 r.,
4. termin wypłaty dywidendy ustalono na 2 września 2019 r.

Spółka informuje ponadto, że ustalenie terminu wypłaty dywidendy na dzień wymieniony powyżej wynika z przepływów finansowych.

Podstawa prawna szczegółowa:
RMF GPW § 19 ust. 2.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-05Zbigniew KonieczekPrezes Zarządu
2019-06-05Bogdan BorekWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:NEWAG S.A.
Adres:Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz
Telefon:+48 18 449 63 60
Fax:+48 18 449 63 66
Email:sekretariat@newag.pl
www:www.newag.pl
NIP:7340009400
REGON:490490757

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Relacje inwestorskie
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Newag SA
NEWAG
2019-10-01 Korekta SA - PSr
2019-10-01 korekta SA-P
2019-09-25 zawarcie umów na dostawę i utrzymanie lokomotyw elektrycznych
2019-09-24 skorzystanie przez zamawiającego z prawa opcji zamówienia kolejnych 10 lokomotyw
2019-09-17 zawarcie umowy na dostawę lokomotyw elektrycznych
2019-09-13 zawarcie umowy na dostawę zespołów trakcyjnych
2019-09-06 SA-PSr
2019-08-29 zawarcie aneksu do umowy kredytowej

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d