Raport miesięczny Novavis S.A. za grudzień 2017 r. - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

RAPORT MIESIĘCZNY NOVAVIS S.A. ZA GRUDZIEŃ 2017 R.

2018-01-12 17:00:07

Nazwa jednostkiNOVAVIS
Nazwa skrócona jednostkiNVV
Numer w roku:2/2018
Rok bieżący:2018
Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za grudzień 2017 r. Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect .
Plik
Raport Miesięczny Novavis S.A. - Grudzień 2017.pdf (417 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Wojciech Żak Prezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

Novavis SA

NOVAVIS
2018-07-13 raport miesięczny VI.2018
2018-06-27 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty
2018-06-27 WZ - wykaz akcjonariuszy
2018-06-14 raport miesięczny V.2018
2018-06-01 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwał
2018-05-30 Raport Roczny Novavis za rok obrotowy 2017
2018-05-25 Podpisanie umowy z Biegłym Rewidentem
2018-05-10 SA-Q1

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d