pixelg
spłata części kredytów terminowych - 2019-10-18 - OEX S.A. (OEX)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

spłata części kredytów terminowych - komunikat spółki OEX S.A. (OEX) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr29/2019

Data sporządzenia: 2019-10-18
Skrócona nazwa emitenta
OEX
Temat
Spłata części kredytów terminowych przez Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd OEX S.A. ( Spółka lub Emitent ) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 18 października 2019 r. Spółka otrzymała od Santander Bank Polska S.A. (działającego w imieniu własnym oraz ING Bank Śląski S.A., Santander Factoring Sp. z o.o., ING Commercial Finance S.A.) potwierdzenie spełnienia wszystkich warunków zwolnienia zabezpieczeń i zwolnienia z długu, zgodnie z Pismem dotyczącym spłaty (Pay Off Letter) i Umową zwolnienia z długu, o których Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 27/2019 z dnia 16 października 2019 roku.

Jednocześnie bank potwierdził dokonanie przez Spółkę spłaty części kredytów terminowych w kwocie 37.706.335,31 zł (trzydziestu siedmiu milionów siedmiuset sześciu tysięcy trzystu trzydziestu pięciu złotych 31/100), powiększonej o należne odsetki oraz koszty wcześniejszej spłaty zobowiązań, tj. łącznie 38.157.685,31 zł (trzydzieści osiem milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych 31/100).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-18Tomasz Słowiński Członek Zarządu
2019-10-18Artur WojtaszekCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:OEX S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:OEX
Adres:F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa
Telefon:22 395 61 33
Email:sekretariat.zarzad@oex.pl
www:oex.pl
NIP:7791580574
REGON:630822208

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
OEX SA
OEX
2020-06-26 otrzymanie kwoty zatrzymanej na rachunku escrow w związku z transakcją sprzedaży akcji ArchiDoc SA
2020-05-21 SA-QSr1
2020-05-08 zmiana terminu publikacji SA-QSr1
2020-04-29 SA - RS
2020-04-29 SA - R
2020-04-16 zmiana terminu publikacji SA-R i SA-RS
2020-03-20 wpływ pandemii COVID-19 na działalność grupy
2020-03-12 kupno akcji przez podmiot powiązany

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy