pixelg
WZ - podjęte uchwały: podział zysku - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

WZ - podjęte uchwały: podział zysku

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr22/2019
Data sporządzenia:2019-06-25
Skrócona nazwa emitenta
OEX
Temat
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OEX S.A. w dniu 25 czerwca 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka ), zgodnie z §19 ust.1 pkt 4,6,7,8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym przekazuje: 1. treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 czerwca 2019 r., wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów za , przeciw i wstrzymujących się , 2. informację o treści projektu uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza;
3. treść projektu uchwały, która została poddana pod głosowanie i nie została podjęta.
Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki stawili się akcjonariusze posiadający 6 534 910 akcji stanowiących 81,79% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 7 916 222 głosów na walnym zgromadzeniu.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad. Nie wniesiono sprzeciwów do podejmowanych uchwał.
Dokumenty będące przedmiotem głosowania zostały przekazane w jednostkowym raporcie rocznym oraz skonsolidowanym raporcie rocznym, które zostały opublikowane 10 kwietnia 2019 r., a także w Raporcie bieżącym nr 21/2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku.
Zarząd informuje, iż podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został zgłoszony przez pełnomocnika Otwartego Funduszu Emertytalnego PZU Złota Jesień projekt uchwały do punktu 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dotyczącego podziału zysku Spółki za 2018 rok. Projekt zgłoszony przez akcjonariusza został poddany pod głosowanie przez Walne Zgromadzenie jednakże uchwała ta nie została podjęta.
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, a także treść projektu uchwały zgłoszona przez akcjonariusza, która nie została podjęta, znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
ZAL_RB_Uchwały podjęte na ZWZ 25062019.pdfUchwały rozpatrywane przez ZWZ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-25Tomasz Słowiński Członek Zarządu
2019-06-25Robert Krasowski Członek Zarządu


Nazwa jednostki:OEX S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:OEX
Adres:F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa
Telefon:22 395 61 33
Email:sekretariat.zarzad@oex.pl
www:oex.pl
NIP:7791580574
REGON:630822208

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR