pixelg
informacja o dokonaniu odpisu - 2020-02-27 - OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA (OPENFIN)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

informacja o dokonaniu odpisu - komunikat spółki OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA (OPENFIN) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr24/2020

Data sporządzenia: 2020-02-27
Skrócona nazwa emitenta
OPEN FINANCE S.A.
Temat
INFORMACJA O ZAMIARZE UJĘCIA W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM SPORZĄDZONYM NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 R. ODPISU DOTYCZĄCEGO AKTYWÓW Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Open Finance S.A. ( Emitent ) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w trakcie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. ( Grupa ) sporządzonego za rok 2019 zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku stwierdzono istnienie poniżej opisanych okoliczności, które będą miały znaczący wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Grupy. Grupa dokonała analizy możliwości rozliczenia strat podatkowych z lat ubiegłych poniesionych przez spółkę Home Broker S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000386307 REGON 141012293, NIP 5272545911.
Na podstawie powyższej analizy Grupa stwierdziła konieczność spisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 15.867 tys. zł (słownie: piętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych), co będzie skutkowało korektą wyniku skonsolidowanego za rok 2019 o kwotę 15.867 tys. zł.
Emitent zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki finansowe zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. sporządzonym za rok 2019, którego publikację zaplanowano na 2 kwietnia 2020 r. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku informacje poufne.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-02-27Joanna Tomicka ZaworaPrezes Zarządu
2020-02-27Marek ŻuberekWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:OPEN FINANCE S.A.
Adres:Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
Telefon:+48 (22) 541 51 00
Fax:+48 (22) 541 51 01
Email:ir@open.pl
www:www.open.pl
NIP:5213280836
REGON:015672908

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Open Finance SA
OPENFIN
2020-04-03 transakcje animatora na akcjach
2020-04-01 transakcje animatora na akcjach
2020-03-30 zmiana terminu publikacji SA-R i SA-RS
2020-03-30 transakcje animatora na akcjach
2020-03-26 transakcje animatora na akcjach
2020-03-24 transakcje animatora na akcjach
2020-03-20 transakcje animatora na akcjach
2020-03-18 transakcje animatora na akcjach

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy