pixelg
rozpoczęcie rozmowy dot. nowej umowy społecznej - 2019-11-18 - ORANGE POLSKA SA (ORANGEPL)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

rozpoczęcie rozmowy dot. nowej umowy społecznej - komunikat spółki ORANGE POLSKA SA (ORANGEPL) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr19/2019

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

ORANGEPL
Temat


Orange Polska rozpoczął rozmowy dotyczące nowej Umowy Społecznej.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:

Na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Zarząd Orange Polska S.A. ( Orange Polska ) informuje o rozpoczęciu rozmów z Partnerami Społecznymi.

Orange Polska rozpoczął rozmowy dotyczące nowej Umowy Społecznej
W dniu 18 listopada 2019 roku Orange Polska S.A. rozpoczął rozmowy z Partnerami Społecznymi dotyczące nowej Umowy Społecznej. Nowa Umowa Społeczna ma obowiązywać przez okres 2 lat (2020-2021) i będzie określać między innymi liczbę dobrowolnych odejść w tych latach, podwyżki wynagrodzeń zasadniczych oraz kontynuowanie programu przyjazne środowisko pracy . Rozmowy na temat nowej Umowy Społecznej wpisują się w realizację przez Spółkę strategii, której celem jest koncentracja na tworzeniu długoterminowej wartości, między innymi poprzez poprawę efektywności operacyjnej.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-11-18Jean-François FallacherPrezes Zarządu


2019-11-18Maciej NowohońskiCzłonek Zarządu

Nazwa jednostki:ORANGE POLSKA SA
Nazwa skrócona jednoskti:ORANGEPL
Adres:Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
Telefon:22 527 23 23
Fax:22 527 23 41
Email:investors@orange.com
www:www.orange.pl
NIP:526-02-50-995
REGON:012100784

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Orange Polska SA
ORANGEPL
2020-07-29 wyniki I półrocze 2020
2020-07-29 wyniki I półrocze 2020
2020-07-29 SA - PSr
2020-07-29 SA - PSr
2020-07-29 WZ - projekty uchwał
2020-07-29 WZ - projekty uchwał
2020-07-29 WZ - zwołanie walnego
2020-07-29 WZ - zwołanie walnego

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy