pixelg
szacunkowy zysk ze sprzedaży kompleksu nieruchomości przy ulicach Nowogrodzka/Św. Barbary - 2019-09-13 - ORANGE POLSKA SA (ORANGEPL)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

szacunkowy zysk ze sprzedaży kompleksu nieruchomości przy ulicach Nowogrodzka/Św. Barbary - komunikat spółki ORANGE POLSKA SA (ORANGEPL) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr15/2019

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

ORANGEPL
Temat


Orange Polska szacuje zysk ze sprzedaży kompleksu nieruchomości przy ulicach Nowogrodzka/Św. Barbary w wysokości 212 milionów złotych.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:

Na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej Rozporządzenie MAR ), Zarząd Orange Polska S.A. ( Orange Polska ) niniejszym informuje, że w nawiązaniu do raportu bieżącego 14/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. dotyczącego sprzedaży kompleksu nieruchomości przy ulicach Nowogrodzka i Św. Barbary, szacuje zysk z tej transakcji w wysokości 212 milionów złotych.

Orange Polska szacuje zysk ze sprzedaży kompleksu nieruchomości przy ulicach Nowogrodzka/Św. Barbary w wysokości 212 milionów złotych.

Zysk ten uwzględnia najem zwrotny części kompleksu zgodnie ze standardem rachunkowości MSSF 16. Dokładna kwota zysku zostanie zawarta w raporcie za 3 kwartał 2019 r.
W 2018 r. i dotychczas w 2019 r. Spółka zbyła nieruchomości za łączną kwotę ponad 650 mln zł. Szacowana wartość rynkowa portfela nieruchomości przeznaczonego do sprzedaży w przyszłości przekracza 1 mld zł.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-13Jean-François FallacherPrezes Zarządu
2019-09-13Maciej NowohońskiCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:ORANGE POLSKA SA
Nazwa skrócona jednoskti:ORANGEPL
Adres:Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
Telefon:22 527 23 23
Fax:22 527 23 41
Email:investors@orange.com
www:www.orange.pl
NIP:526-02-50-995
REGON:012100784

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy