pixelg
udzielenie pożyczki na rzecz PZ Cormay SA - 2019-09-04 - ORPHEE SA (ORPHEE)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

udzielenie pożyczki na rzecz PZ Cormay SA - komunikat spółki ORPHEE SA (ORPHEE) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr5/2019

Data sporządzenia: 2019-09-04
Skrócona nazwa emitenta
ORPHEE SA
Temat
Udzielenie pożyczki na rzecz PZ Cormay S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Rada Dyrektorów Orphee SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria ( Spółka ) niniejszym informuje, że w dniu 4 września 2019 r., Spółka zawarła kolejną umowę pożyczki z PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach ( Pożyczkobiorca ), podmiotem kontrolującym Spółkę, na mocy której udzieliła Pożyczkobiorcy pożyczki na kwotę 8,0 mln PLN ( Pożyczka ). Roczne oprocentowanie Pożyczki to 3,8%, a data jej spłaty 3 września 2021 r. Pożyczkobiorca ma prawo zwrócić Pożyczkę, w całości lub w części, przed ww. datą. Zabezpieczeniem spłaty Pożyczki jest weksel własny in blanco wystawiony przez Pożyczkobiorcę. Ww. umowa określa również inne standardowe dla tego rodzaju transakcji zobowiązania i uprawnienia stron.
Rada Dyrektorów Spółki wskazuje, że uprzednio Spółka udzieliła Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 1,2 mln EUR, o czym poinformowała raportem bieżącym (ESPI) nr 3/2019 z 16 lipca 2019 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-04Janusz Płocica Przewodniczący Rady Dyrektorów
2019-09-04 Wojciech Suchowski Członek Rady Dyrektorów


Nazwa jednostki:ORPHEE SA
Nazwa skrócona jednoskti:ORPHEE SA
Adres:Chemin du Champs des Filles, Plan les Ouates 19, CH-1228 Genewa

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy