emisja obligacji serii E - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

EMISJA OBLIGACJI SERII E

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr33/2018ESPI

Data sporządzenia:2018-09-20
Skrócona nazwa emitenta
ORZEŁ S.A.
Temat
Orzeł SA: Emisja obligacji serii E
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Orzeł S.A. informuje, iż w dniu 20 września 2018 roku, na podstawie art. 368 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 16 ust. 2 Statutu Spółki ORZEŁ S.A. oraz art. 5 i art. 33 pkt. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach (t.jedn. Dz.U. 2018 poz.483) , podjął uchwałę nr 1 w sprawie emisji 1700 (jeden tysiąc siedemset) obligacji serii E o wartości nominalnej 1000 zł każda (jeden tysiąc złotych), o łącznej maksymalnej wartości nominalnej 1700000 (jeden milion siedemset tysięcy złotych). Emisja dojdzie do skutku pod warunkiem przyjęcia propozycji nabycia w ilości wyższej niż 800 sztuk obligacji przez osoby wskazane w uchwale Zarządu w sprawie skierowania propozycji nabycia obligacji serii E. Zarząd skieruje propozycję nabycia obligacji serii E do osób wskazanych w odrębnej uchwale Zarządu Spółki.

Szczegółowe Warunki Emisji Obligacji serii E stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
Uchwała_Warunki emisji_Regulamin Zgromadzenia Obligatariuszy.pdf
Wycena nieruchomości.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-09-20Monika Koszade-RutkiewiczPrezes Zarządu
2018-09-20Michał StachyraCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:ORZEŁ SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ORZEŁ S.A.
Adres:PRZEMYSŁOWA 50, 24-320 PONIATOWA
NIP:713-298-44-45
REGON:060313241

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

Orzeł SA

ORZLOPONY
2019-02-14 SA-Q4
2019-01-30 zawarcie aneksu do umowy pożyczki
2019-01-18 terminarz raportów
2019-01-14 wykup obligacji serii C
2018-12-27 płatność zobowiązań objętych układem
2018-12-14 objęcie obligacji przez podmioty powiązane
2018-12-14 objęcie obligacji przez członka RN i podmiot powiązany
2018-12-14 wpis hipoteki umownej

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d