Orzeł SA: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
X
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

ORZEŁ SA: HARMONOGRAM PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2017 ROKU

2017-01-13 13:51:36

Nazwa jednostkiORZEŁ
Nazwa skrócona jednostkiORL
Numer w roku:1/2017
Rok bieżący:2017
        Zarząd Emitenta informuje, że raporty okresowe przekazywane w 2017 roku, będą publikowane w następujących terminach:

a) Raporty kwartalne:
raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku - 14 lutego 2017 roku
raport kwartalny za I kwartał 2017 roku - 12 maja 2017 roku
raport kwartalny za II kwartał 2017 roku - 11 sierpnia 2017 roku
raport kwartalny za III kwartał 2017 roku - 14 listopada 2017 roku

b) Raport roczny:
raport roczny (jednostkowy) za 2016 rok 31 maja 2017 roku

Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów okresowych będą podawane do wiadomości w formie raportu bieżącego najpóźniej na dwa dni przed przekazaniem raportu okresowego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


Imię i nazwiskoStanowisko
Jacek OrzełPrezes Zarządu
Monika Koszade-RutkiewiczCzłonek Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

LogowanieZapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d