Orzeł SA: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

ORZEŁ SA: HARMONOGRAM PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2018 ROKU

2018-01-09 11:29:55

Nazwa jednostkiORZEŁ
Nazwa skrócona jednostkiORL
Numer w roku:2/2018
Rok bieżący:2018
Zarząd Emitenta informuje, że raporty okresowe przekazywane w 2018 roku, będą publikowane w następujących terminach: a) Raporty kwartalne: raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku - 14 lutego 2018 roku raport kwartalny za I kwartał 2018 roku - 15 maja 2018 roku raport kwartalny za II kwartał 2018 roku - 10 sierpnia 2018 roku raport kwartalny za III kwartał 2018 roku - 14 listopada 2018 roku b) Raport roczny: raport roczny (jednostkowy) za 2017 rok 25 maja 2018 roku Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów okresowych będą podawane do wiadomości w formie raportu bieżącego najpóźniej na dwa dni przed przekazaniem raportu okresowego. Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Imię i nazwiskoStanowisko
Jacek OrzełPrezes Zarządu
Monika Koszade-RutkiewiczCzłonek Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d