Orzeł SA: Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2018 roku - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

ORZEŁ SA: JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU

2018-05-15 14:11:13

Nazwa jednostkiORZEŁ
Nazwa skrócona jednostkiORL
Numer w roku:6/2018
Rok bieżący:2018
Zarząd Orzeł S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za pierwszy kwartał 2018 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Plik
2018_05_15_Raport IQ 2018.pdf (796 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Jacek OrzełPrezes Zarządu
Monika Koszade-RutkiewiczWiceprezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d