Orzeł SA: Jednostkowy raport roczny za 2016 rok - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
X
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

ORZEŁ SA: JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2016 ROK

2017-05-23 16:07:28

Nazwa jednostkiORZEŁ
Nazwa skrócona jednostkiORL
Numer w roku:12/2017
Rok bieżący:2017
        Zarząd Orzeł S.A przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2016. 


Załączniki:


ORZEŁ SA Jednostkowy raport roczny za 2016 rok
ORZEŁ SA Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta dotycząca sprawozdania finansowego za 2016 rok


Podstawa prawna:


§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Plik
ORZEŁ SA Jednostkowy raport roczny za 2016 rok.pdf (925 KB)
ORZEŁ SA Opinia i raport.pdf (3746 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Jacek OrzełPrezes Zarządu
Monika Koszade-RutkiewiczCzłonek Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU tradingview Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

LogowanieZapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d