Orzeł SA: Jednostkowy raport roczny za 2017 rok - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

ORZEŁ SA: JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2017 ROK

2018-05-16 15:03:16

Nazwa jednostkiORZEŁ
Nazwa skrócona jednostkiORL
Numer w roku:7/2018
Rok bieżący:2018
Zarząd Orzeł S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2017. Stanowisko zarządu wraz z opinią rady nadzorczej Emitenta odnoszące się do wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania opinii z zastrzeżeniami zostanie opublikowane w ciągu 7 dni. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Plik
ORZEŁ SA Raport roczny jednostkowy.pdf (2269 KB)
ORZEŁ SA Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta.pdf (1870 KB)
ORZEŁ SA List Zarządu.pdf (203 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Jacek OrzełPrezes Zarządu
Monika Koszade-RutkiewiczWiceprezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

Orzeł SA

ORZLOPONY
2018-10-04 emisja obligacji serii E
2018-09-26 płatność zobowiązań objętych układem
2018-09-20 emisja obligacji serii E
2018-08-31 zawarcie aneksu do umowy pożyczki
2018-08-22 odzyskanie systemu informatycznego
2018-08-13 kupno obligacji przez spółkę powiązaną
2018-08-13 blokada systemu informatycznego w wyniku cyberataku
2018-08-10 SA-Q2

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d