Orzeł SA: Jednostkowy raport roczny za 2017 rok uzupełnienie do raportu nr 7/2018 z dnia 16 maja 2018 roku. - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

ORZEŁ SA: JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2017 ROK UZUPEŁNIENIE DO RAPORTU NR 7/2018 Z DNIA 16 MAJA 2018 ROKU.

2018-05-23 15:24:47

Nazwa jednostkiORZEŁ
Nazwa skrócona jednostkiORL
Numer w roku:9/2018
Rok bieżący:2018
Zarząd Orzeł S.A., w uzupełnieniu do raportu nr 7/2018 z dnia 16 maja 2018 roku, przekazuje w załączeniu stanowisko Zarządu wraz z uchwałą Rady Nadzorczej odnoszące się do wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania opinii z zastrzeżeniami o sprawozdaniu finansowym Orzeł S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.
Plik
Stanowisko Zarządu.pdf (819 KB)
Uchwała Rady Nadzorczej.pdf (305 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Jacek OrzełPrezes Zarządu
Monika Koszade-RutkiewiczWiceprezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

Orzeł SA

ORZLOPONY
2018-08-31 zawarcie aneksu do umowy pożyczki
2018-08-22 odzyskanie systemu informatycznego
2018-08-13 kupno obligacji przez spółkę powiązaną
2018-08-13 blokada systemu informatycznego w wyniku cyberataku
2018-08-10 SA-Q2
2018-08-02 kupno obligacji przez InnoEco Polska sp. z o. o.
2018-07-03 kupno obligacji przez osobę powiazaną
2018-06-29 płatność zobowiązań objętych układem

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d