Orzeł SA: Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 13 lutego 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

ORZEŁ SA: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NA DZIEŃ 13 LUTEGO 2018 ROKU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORZEŁ S.A.

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr1/2018ESPI

Data sporządzenia:2018-01-05
Skrócona nazwa emitenta
ORZEŁ S.A.
Temat
Orzeł SA: Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 13 lutego 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki Orzeł S.A. zwołuje na dzień 13 lutego 2018 roku na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki w Poniatowej, ul. Przemysłowa 50 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł S.A. z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6) Odwołanie członków Rady Nadzorczej. 7) Powołanie członków Rady Nadzorczej.
8) Złożenie oświadczenia w przedmiocie powołania członka Zarządu, zgodnie z § 15 ust. 3 Statutu Spółki.
9) Wolne wnioski.
10) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Szczegółowe informacje zawarte zostały w załącznikach do raportu oraz tożsame znajdują się również na stronie internetowej pod adresem http://www.orzelsa.com w zakładce Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy
Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie z dnia 5 stycznia 2018 o zwołaniu NWZ Orzeł SA.pdf
Projekty uchwał na NWZ 13.02.2018.pdf
Pełnomocnictwo dla mocodawcy będącego osobą fizyczną.pdf
Pełnomocnictwo dla mocodawcy będącego osobą prawną.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-01-05Jacek OrzełPrezes Zarządu
2018-01-05Monika Koszade-RutkiwiczCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:ORZEŁ SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ORZEŁ S.A.
Adres:PRZEMYSŁOWA 50, 24-320 PONIATOWA
NIP:713-298-44-45
REGON:060313241

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d