WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

WZ - ZWOŁANIE WALNEGO, PROJEKTY UCHWAŁ

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr50/2019
Data sporządzenia:2019-05-28
Skrócona nazwa emitenta
OT LOGISTICS
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd OT Logistics S.A. informuje, że na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na dzień 24 czerwca 2019 r. na godz. 11:00 w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 98.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie będzie miało następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej OT Logistics za rok 2018.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności OT Logistics SA i Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycie straty Spółki powstałej w roku 2018. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018. 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji.
14. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E w całości, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii E.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych i sprawozdań Zarządu spółek przejętych Żegluga Bydgoska sp. z o.o., OT Port Wrocław sp. z o.o. i Odra Rhei Lloyd sp. z o.o. oraz podziału zysku/pokrycia straty tych spółek za 2018 rok.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutoriów członkom Zarządu spółek przejętych Żegluga Bydgoska sp. z o.o., OT Port Wrocław sp. z o.o. i Odra Rhei Lloyd sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2018 roku.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rad Nadzorczych spółek przejętych Żegluga Bydgoska sp. z o.o. i OT Port Wrocław sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2018 roku.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Spółka przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zawierające elementy określone w art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad i Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018.
Załączniki
PlikOpis
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia_2019.pdfOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Projekty uchwał Zwyczajne Walne Zgromadzenie_2019.pdfProjekty uchwał Zwyczajne Walne Zgromadzenie
3. Sprawozdanie RN za 2018 r..pdfSprawozdanie RN za 2018 r.
4. SF 2018 OT Port Wrocław Sp. z o.o..pdfSF 2018 OT Port Wrocław Sp. z o.o.
4a. Sprawozdanie Zarządu za 2018 OT Port Wrocław Sp. z o.o..pdfSprawozdanie Zarządu za 2018 OT Port Wrocław Sp. z o.o.
5. SF 2018 Żegluga Bydgoska Sp. z o.o..pdfSF 2018 Żegluga Bydgoska Sp. z o.o.
5a. Sprawozdanie Zarządu za 2018 Żegluga Bydgoska Sp. z o.o..pdfSprawozdanie Zarządu za 2018 Żegluga Bydgoska Sp. z o.o.
6. SF ORL Sp. z o.o..pdfSF ORL Sp. z o.o.
6a. Sprawozdanie Zarządu za 2018 ORL Sp. z o.o..pdfSprawozdanie Zarządu za 2018 ORL Sp. z o.o.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-28Radosław KrawczykPrezes Zarządu
2019-05-28Andrzej KlimekWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:OT LOGISTICS S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:OT LOGISTICS
Adres:Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
Telefon:+48 91 425 73 00
Fax:+48 91 425 73 58
Email:info@otlogistics.com.pl
www:www.otlogistics.com.pl
NIP:8960000049
REGON:930055366

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d